Der er brug for nye løsninger i det offentlige – men hvordan bruger vi kræfterne smartest?

Hvad er der allermest brug for i det pressede sundhedsvæsen? Og hvor skal offentlige og private sætte ind, hvis vi skal bruge vores innovationskræfter smartest? Der er brug for både mere indsigt og ansvar i sundhedsvæsnet, lyder det. Læs her om bekymringer og mulige løsninger fra Danish Life Science Cluster, Region Syddanmark og Falck Healthcare.

For tiden er der store udfordringer med at levere den sundhedsydelse, som det offentlige ønsker at levere.

Under den netop overståede valgkamp var problemerne med at rekruttere sygeplejersker til sundhedsvæsnet centralt, og dette problem er ét af flere, der har vidtrækkende konsekvenser for den kvalitet, borgerne oplever.

Sundhedsvæsnets udfordringer blev adresseret, da Danish Life Science Cluster og Region Syddanmark arrangerede konferencen Week of Health Innovation, WHINN, i Odense.

Her var der indspark fra en lang række aktører på området – både i forhold til problemerne, og til hvordan man finder frem til de bedste løsninger.

Hvor skal vi starte med at kigge?

I Falck Healthcare er interessen stor for at være med til at løse samfundets problemer, men ifølge virksomheden er der et centralt problem i, at det er vanskeligt at afgøre, hvor det er smartest at sætte ind med nye løsninger.

– Der mangler simpelthen et overblik over, hvad der skal findes af løsninger, og hvor behovene er størst. Er det monitorering? Eller hvor skal vi starte med at kigge? Det er meget vanskeligt at få indsigt i, hvad der er bedst at få løst først, siger Anette Damgaard, Managing Director SVP i Falck Healthcare.

Hun fremhævede eksempelvis, at der muligvis var et oplagt udviklingspotentiale i at videreudvikle teknologien i ambulancerne. Hvis de bliver knyttet sammen med digitale sundhedsløsninger ude blandt borgerne, er de oplagt til at kunne løse problemer hurtigere, fordi de allerede er ude i samfundet.

– Vi er i Falck generelt interesseret i at lave nogle samarbejder, som ikke kun består af en leverandør og et sygehus. Der skal både store og små med, så vi alle kan spille hinanden gode og bruge ressourcerne rigtigt, tilføjede Anette Damgaard på konferencen.

En forskel der kan mærkes

Formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), er enig med Anette Damgaard i, at der er brug for at finde frem til de største problemer i sundhedsvæsnet.

– Vi har helt klart en opgave med at finde frem til der, hvor potentialet for en ny løsning er størst, og hvor det kan gøre en forskel, der kan mærkes for patienterne og medarbejderressourcer, sagde Lose på konferencen.

– Vi har et håb om i regionerne, at Behandlingsrådet kan være med til at kvalificere nogle af de potentialer, og at det så kan følges op af en prioriteringskraft i regionerne, tilføjede hun.

Stephanie Lose, fmd., Region Syddanmark.

Brug for løsninger nu

Netop den pointe var også vigtig for Danish Life Science Clusters direktør, Diana Arsovic Nielsen. Og når der så skal træffes vidtrækkende beslutninger på sundhedsområdet, er der brug for, at det er de bredeste skuldre, der står på mål for dem.

Diana Arsovic, CEO, Danish Life Science Cluster.
Diana Arsovic, CEO, Danish Life Science Cluster.

– Vi står foran en række store omstruktureringer og transformationer i sundhedsvæsnet, og her er det vigtigt med beslutningstagere, der kan stå på mål for de ændringer, tilføjede hun.

I Falck Healthcare er man fokuseret på, at vejen til at finde de store løsninger i samfundet kan ske igennem mindre projekter.

– Det offentlige sidder med en række store, komplicerede sundhedsopgaver, og vi er nødt til at få løst problemet sammen. Så hvordan spiller vi hinanden gode på den bedste måde? Mikset i partnerskaberne er afgørende, og vi har brug for, at løsningerne kommer hurtigt ud og virke, påpegede Anette Damgaard fra Falck Healthcare.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076