Digital transformation: Vi skal videre, men hvor hurtigt?

Digital transformation
Digital transformation fra WHINN

COVID 19 satte gang i brugen af de digitale konsultationer. Men hvordan skal patient og behandler mødes fremover? Hvor mange konsultationer kan gøres digitale, og hvor hurtigt kan og må omstillingen gå? Temaet om Digital transformation tiltrak op mod 200 deltagere på WHINN – Week of Health and Innovation i Odense.

– Lad os nu bare komme i gang.

– Hvad venter vi på?

– Det er altså ikke så kompliceret.

Holdningen var stort set den samme i hele lokalet, da digital tranformation var på dagsordenen på dette års WHINN – Week of Health and Innovation i Odense. Langt størstedelen af deltagerne syntes, at sundhedssektoren skal tilbyde langt flere digitale konsultationer.

Patienter, private og offentlige var inviteret til at debattere den digitale tranformation af sundhedsvæsnet under overskriften ’Hvordan finder vi balancen?’

Der var fokus på konsultationer over telefon og video, og både patientundersøgelser, patientforeninger og borgere ønskede mere digitalisering.

Lungepatienter er allerede digitale

Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen fortalte, at 98 % af foreningens medlemmer allerede anser sig selv som værende digitale.

– Vi har alle værktøjerne. Corona-lockdown viste os, at det er muligt at tale med sin læge på en skærm eller over telefonen. Det giver så mange fordele, så er det ikke på tide, at sundhedssektoren tør kaste sig lidt mere ud i det? spurgte Anne Brandt.

– Vi skal være klar til at differentiere tilbuddene til patienterne. Og så skal vi passe på, at vi ikke bliver for konservative.

Hør Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner her

Mindre transport og bedre adgang for de pårørende

Også Danske Patienter er klar til at udnytte de digitale muligheder i højere grad. Foreningens befolkningsundersøgelse viser, at tre ud af fire patienter er klar til mere digitalisering efter at have oplevet skærmbesøg og telefonkonsultationer under COVID-19.

– Patienterne vil helt klart gerne have flere muligheder for at vælge virtuelle tilbud. Det sparer tid, transport, og flere kan få adgang til ekspertiser langt fra hvor de bor. Desuden giver digitale konsultationer muligheder for, at de pårørende kan være en større del af et forløb til gavn for både patient og system, sagde Iben Hougaard, analyse- og dokumentationschef i Danske Patienter.

Der mangler lidt endnu

Men det er altså ikke så simpelt.

Der er en række områder, der skal bedre styr på, inden digitaliseringen kan gives mere fri, påpegede flere repræsentanter fra sundhedssektoren. Det drejer sig bl.a. om:

  • Evidens
  • Overblik over, hvilke konsultationer der kan gennemføres digitalt
  • Teknik.

Mister helhedsbilledet af patienten

Jens Søndergaard er praktiserende læge og leder af forskningsenheden for almen praksis på Syddansk universitet. Som nage andre kan han se gode muligheder i mere brug af digitale konsultationer. Men vi ved ganske enkelt for lidt om, hvornår virtuelle konsultationer giver værdi.

– Vi må ikke glemme betydningen af de sociale relationer mellem patient og praktiserende læge. Ved det fysiske fremmøde får jeg et helhedsbillede af patienten, som jeg ikke kan få på skærmen. Derfor er der brug for mere viden om, hvornår vi ikke mister værdifuld information ved at konvertere en fysisk  konsultation til en virtuel, sagde Jens Søndergaard.

Digitale konsultationer til gavn for multisyge

Lege Jens Søndergaard kan dog pege på et andet område, hvor virtuelle konsultationer kan skabe værdi, nemlig hos de multisyge.

– Hvis man fejler flere sygdomme, går man typisk til forskellige specialister. Disse specialister bør kunne komme tættere på hinanden via tele- og videokonsultationer med den praktiserende læge som tovholder. Når specialisterne bliver bedre til at tale sammen, vil patienten få mere viden om sin egen situation, og specialisterne vil få bedre forståelse for hinandens prioriteringer, vurderer Jens Søndergaard.

Enighed

Fælles holdning for deltagerne ved debatten var:

  • Digitale konsultationer bliver et vigtigt supplement i fremtidens sundhedssektor
  • Patienterne skal høres
  • Den digitale tranformation skal bibeholde og styrke tilliden mellem patienter og sundhedssektoren.
  • Fokus skal være på behovet og ikke på teknologien

Sporet om Digital tranforamation på WHINN var arrangeret af CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.