Digitalt værktøj hjælper medarbejdere og udsatte børn og unge i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune er netop ved at implementere en digital platform, som giver socialrådgivere et bredt overblik over sociale tilbud og sparer dem for tid til administration. Samtidig sikrer den digitale platform, at fagpersonerne kan vurdere de eksisterende tilbud og skabe gode match mellem borgere og sociale tilbud.

I Sønderborg Kommune har digitale værktøjer været med til at skabe bedre arbejdsgange og forbedre servicen til borgerne. Her benytter kommunens socialrådgivere sig bl.a. af et elektronisk overblik over landets sociale tilbud til sårbare børn og unge – et overblik, som man indtil nu har savnet.

En digital platform hjælper medarbejderne til en opdateret liste over gode løsninger for borgeren, og dermed er det muligt bl.a. at tilbyde flere og mere skræddersyede muligheder til udsatte familier.

– Tidligere har vi primært brugt kommunens interne tilbud. Men det har ændret sig, og der er stor villighed og interesse i at benytte sig af alle former for tilbud, siger Bianca Rosenstand. Hun er socialrådgiver og har bl.a. til opgave at vurdere børnefaglige undersøgelser og afholde afklarende samtaler med børn, unge og familier til visitation.

Digitalisering hjælper medarbejdere og brugere

Bianca Rosenstand fortæller, at flere borgere kan få den rette hjælp, når fagpersonen har det digitale overblik over flere muligheder end tidligere.

– Mulighederne var der også før, men man var ikke opmærksom på dem. Derfor kan borgere, som hidtil har været svære at hjælpe, også få hjælp. Specielt har de tilbud, som ydes af frivillige organisationer og foreninger, ikke været synlige, men dem er vi nu klar til at bruge. Og et kæmpe plus er, at frivillige tilbud er fritaget for at skulle dokumentere progression i forhold til udvikling og yderligere tiltag, forklarer Bianca Rosenstand.

Sønderborg Kommune er netop ved at implementere den danske platform Børnebasen, der giver et samlet overblik over sociale tilbud til sårbare børn og unge, både offentlige og frivillige. Børnebasen bruges i forvejen af flere end 20 danske kommuner.

Også en mulighed for institutioner og skoler

Med fuld digital adgang til at finde de rette tilbud er det langt nemmere for fagpersoner at hjælpe udsatte børn og unge. Og med de rette tilbud reduceres risikoen for indgribende indsatser, der ofte har vidtrækkende konsekvenser for børn, unge og deres familier. Hvor det tidligere kunne være tilfældigheder, der gjorde, at hjælpen var den rette, kan hjælpen nu langt hurtigere og nemmere målrettes den enkelte.

Børnebasen bruges ikke bare af kommuner, men også af bl.a. læge- og psykologhuse, hospitaler og frivillige organisationer.

Bianca Rosenstand tilføjer:

– Børnebasen er også en oplagt platform for skoler og institutioner, så de kan hjælpe børn og unge, før de henvises til kommunen. Igen kan vi nå rigtig langt med tidlige indsatser. Og her når vi længst, hvis vi står sammen.

Ønsker gennemsigtighed i marked og priser

Bag Børnebasen står stifter Katrine Falkenberg, som altid har brændt for at hjælpe udsatte børn og unge. Derfor skabte hun for nogle år siden platformen, som hun med en dybtfølt passion for at hjælpe flest muligt nu har gjort gratis at benytte – både for dem, som yder hjælp, men også for alle de fagpersoner, der søger hjælp. Håbet er, at alle bliver en del af Børnebasen, så flest mulige børn, unge og familier kan få den rette hjælp, mener Katrine Falkenberg.

– Hurtig og målrettet hjælp til udsatte børn, unge og deres familier er essentielt for en glad og tryg opvækst. Derfor skal alle tilbud med på listen – både små og store virksomheder, frivillige organisationer og interne kommunale tilbud.

Derudover ønskede Katrine at skabe gennemsigtighed i marked og priser. Målet er at kommuner – og fagpersoner i det hele taget – kan bruge pengene rigtigt og dermed spare de rigtige steder, bl.a. ved at borgerne hjælpes hurtigere og til bedre løsninger. Med Børnebasens digitale rustning kan fagpersoner minimere administration, spare tid og sikre bedre match mellem børn, unge og sociale tilbud.

Læs mere om: Børnebasen

Illustration: Pexels, Yan Krukov, 5793190

For mere information

Founder

Katrine Falkenberg

Børnebasen