Efter flot evaluering – Danish Life Science Cluster klar til at søge ny bevilling til at fortsætte klynge-aktiviteterne

Det er nu tre år siden, Danmarks nationale sundhedsklynge blev etableret. Ny analyse viser, at klyngen opfylder forventningerne fra aktørerne. Men der er også aktiviteter, som stakeholderne ønsker flere af – og de skal realiseres via en ansøgning til en ny bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

En klynge har bl.a. til opgave at styrke innovation via samarbejder på tværs af sektorer.

Opgaven med at drive en national klynge på sundhedsområdet blev for tre år siden tildelt Danish Life Science Cluster, som i 2021 fik en fire-årig bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB).

Nu er de første tre års indsats blevet evalueret, og resultaterne er tilfredsstillende.

– Danish Life Science Cluster har bevist, at vi kan supportere innovation. Vi har skabt en stærk operationel organisation med solid projektstyring, stærk økonomi og transparens for alle parter. Vi faciliterer strategiske forpligtende partnerskaber, der engagerer hele økosystemet inden for life science, sagde bestyrelsesformand Kim Kjøller på klyngens generalforsamling i april 2024.

Kim Kjøller, bestyrelsesformand, Danish Life Science Cluster.
Kim Kjøller, bestyrelsesformand, Danish Life Science Cluster.

Danish Life Science Cluster arbejder nu på en ansøgning til en ny fire-årig bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at drive og videreudvikle den nationale sundhedsklynge.

Netværk, OPI-projekter og samarbejder med videninstitutionerne

Analysevirksomheden PLUSS gennemførte i april 2024 en GAP-analyse på baggrund af besvarelser fra flere end 100 af de mest engagerede aktører i klyngen.

Analysen viser bl.a. at

  • Flere end 80% af respondenterne oplever, at Danish Life Science Cluster leder netværk, events og konferencer eller faciliterer dem efter initiativ fra medlemmer.
  • Tre fjerdedele oplever, at klyngen leder og igangsætter OPI-samarbejder enten ad hoc eller efter andres initiativer.
  • 87 % af respondenterne finder klyngens facilitering af innovationsprojekter med videninstitutionerne relevant eller potentielt relevant.

Nye områder med nye aktiviteter

I ansøgningen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil Danish Life Science Cluster tage udgangspunkt i analysen for at klarlægge hvilke aktiviteter, medlemmer og andre brugere ønsker og finder relevante.

– I de seneste tre år har aktørerne fremhævet offentlige-private samarbejder samt netværk som nogle af de kerneopgaver, hvor Danish Life Science Cluster er stærke, og hvor vi har været med til at løfte området. Analysen viser også, at det er noget af det, aktørerne ønsker at se endnu mere af i fremtiden, fordi de værdsætter klyngen som en neutral platform for samarbejde og videndeling mellem offentlige og private, fortæller Diana Arsovic Nielsen, direktør i Danish Life Science Cluster.

Diana Arsovic Nielsen, dir. Danish Life Science Cluster.

Afventer initiativer inden for grøn omstilling

Analysen peger desuden på et par områder, hvor medlemmerne ikke oplever stor aktivitet i klyngen. Det gælder fx inden for den grønne omstilling.

– Vi håber, det bliver muligt at indgå de samarbejder, det kræver for at sikre de kompetencer, der gør at vi kan udbyde relevante aktiviteter inden for grøn omstilling. Det er et vigtigt emne i sundhedssektoren, men der er stadig brug for, at aktørerne i branchen bliver skarpe på, hvilke tilbud der er brug for, siger Diana Arsovic Nielsen.

Fristen for ansøgningen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er 13. august.

Fakta om de danske erhvervsklynger

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skriver bl.a.:

  • Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle ved at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.
  • Klyngeorganisationer skal være neutrale samarbejdsplatforme, der favner og er tilgængelige for alle typer af relevante virksomheder og iværksættere i hele landet.

Cluster Excellence Denmark skriver bl.a.:

  • Klyngerne består af virksomheder, som arbejder sammen med hinanden, med videninstitutioner og med resten af økosystemet om at skabe udvikling og innovation og for at accelerere vækst og værdiskabelse.
  • Klyngeorganisationerne skal fungere som bindeled og skal med deres indblik i økosystemernes og virksomhedernes innovationsbehov samt videninstitutionernes forskningsområder understøtte udviklingen af nye teknologier processer, produkter og services.

Medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076