Ny strategi: En nation for bæredygtig life science

I Danish Life Science Cluster vil vi konkurrere med de bedste klynger i verden inden for life science og velfærdsteknologi og samarbejde med alle relevante aktører om at sætte dansk life science og velfærdsteknologi på verdenskortet. Nu er en ny strategi klar, som du kan læse her.

Der er fokus på bæredygtig life science i Danish Life Science Clusters nye strategi.

Det betyder, at forretning og vækst skal måles som mere og andet end bare økonomisk bundlinje. Værdien skal også måles på den sociale effekt og det grønne aftryk.

– Fremtidens løsninger skabes der, hvor ny viden mødes. Vi skal se på nye konstruktioner og finde nye forretningsmodeller i vores arbejde, og vi skal på den måde fokusere på at sikre bæredygtig life science, siger CEO i Danish Life Science Cluster, Diana Arsovic Nielsen.

En unik mulighed skal udnyttes

Hun talte på Danish Life Science Clusters generalforsamling tirsdag 5. april, hvor bestyrelsen godkendte den nye strategi og gæsterne i Life Science-Huset hos Lægemiddelindustriforeningen (LIF) blev præsenteret for indholdet i den.

Bestyrelsesformand i Danish Life Science Cluster, Kim Kjøller, fremhæver, at Danmark har en unik mulighed for at levere fremtidens bud på en række centrale sundhedsudfordringer, som også rækker udover Danmarks grænser.

– Flere vil i fremtiden leve med kroniske sygdomme, og uden at ændre på den måde, vi leverer sundhedsydelser på, og hvis vi ikke bliver bedre til at forebygge og igangsætte tidlig intervention, så vil vi i sidste ende opleve en nedgang i livskvalitet, siger Kim Kjøller.

Han fremhæver, at Danish Life Science Cluster – i fællesskab med både private og offentlige aktører – skal levere innovation på tværs og sikre fortsat fremgang på sundhedsområdet og livskvalitet for den enkelte borger.

– Danmark har en plan for vækst i life science-sektoren, vi har mulighed for at lave innovative partnerskaber på tværs af offentlige og private, og det er unikt i global kontekst. Opgaven bliver at levere, dokumentere og implementere fremtidens løsninger til gavn for først danske borgere og senere internationalt set.

I strategien er der fokus på strategiske partnerskaber i life science-sektoren, og på at skabe nye løsninger i fællesskab med de mange aktører på området.

Fokusområderne handler om at styrke samarbejdsmodeller og gribe de globale tendenser, som præger sundhedssektoren, så virksomheder kan udfolde deres innovationspotentiale og styrke konkurrenceevnen både nationalt og internationalt.

Læs:  Find hele strategien her

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076