Få hjælp til at søge støtte til jeres udviklingsprojekter

funding
Teknologiudvikling er nyt medlem i Danish Life Science Cluster

Kan vi få støtte til vores projekt, og hvor skal vi søge? Innovation kan være dyrt, og markedet for offentlige støtteordninger kan være vanskeligt at overskue. Nyt medlem i Danish Life Science Cluster hjælper store og små virksomheder i konkurrencen om støtte fra danske og europæiske fonde.

Et stort ønske blandt medlemmerne i Danish Life Science Cluster er at få hjælp til at skaffe funding til deres udviklingsprojekter. Det er én af grundene til, at klyngen nu byder velkomme til virksomheden Teknologiudvikling, som er klar med rabatter til medlemmer af Danish Life Science Cluster.

Teknologiudvikling har specialiseret sig i at hjælpe store og små virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det kan eksempelvis dreje sig om funding til teknologiske udvikling, forsknings- og innovationsprojekter på sundhedsområdet.

Stor konkurrence om støttekronerne

Markedet for offentlige støtteordninger er blevet mere konkurrencepræget de senere år, bl.a. som følge at professionelle søgedatabaser og større fokus på området. Derfor kan det for en virksomhed virke uoverskueligt at skulle bruge ressourcer på at søge funding til et innovationsprojekt – og det er blevet sværere at lykkes, vurderer Jakob Thorup Sørensen, Proposal Manager i Teknologiudvikling.dk.

– Vi oplever, at konkurrencen om forsknings- og udviklingsmidler er blevet større. Søgeprocesserne er i højere grad end tidligere blevet professionaliseret. Det betyder, at sandsynligheden er dalende for, at danske SMV’er får succes med deres ansøgninger om fondsmidler, hvis de ikke får professionel hjælp, mener Jakob Thorup Sørensen.

Jakob Thorup Sørensen
Konkurrencen om forsknings- og udviklingsmidler er blevet større, mener Jakob Thorup Sørensen, Proposal Manager i Teknologiudvikling.dk.

Vigtigt kendskab til fonde

Teknologiudvikling er en privat konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med at opnå investeringer fra både danske og udenlandske fonde. Teknologiudvikling udfører typisk hele fondssøgningsprocessen for deres kunder – fra at tilrettelægge den rette fundingstrategi til at udarbejde og indsende ansøgninger.

For at kunne få hjælp fra Jakob Thorup Sørensen og hans kolleger i Teknologiudvikling kræver det, at en virksomhed er i gang med at udvikle en løsning og er længere end blot at have løsningen ’på tegnebrættet’. Det kan være i form af en tidlig prototype eller en validering af markedets interesse i løsningen.

– Når vi udarbejder en fundingstrategi for en virksomhed, peger vi typisk på flere fonde eller calls, som er relevante for den pågældende virksomhed og deres stadie i udviklingsforløbet. Vi har et kendskab til fondene, der gør, at vi kan genbruge en del af det ansøgningsmateriale, vi udarbejder. På den måde får vores kunder flere skud i bøssen ved at søge flere calls ad gangen, forklarer Jakob Thorup Sørensen.

Virksomheder på sundhedsområdet har en fordel

Erfaringerne fra Teknologiudvikling viser, at innovationsprojekter på sundhedsområdet har forholdsvis stor chance for at opnå støtte i forhold til andre områder. Det er klar fordel for medlemmerne i Danish Life Science Cluster.

– Løsninger, der udvikles til sundhedsområdet er jo kendetegnet ved, at de ofte leverer societal impact, og det er klart en fordel, når man søger midler. Desuden har de fleste fonde stor respekt for, at innovation ofte er dyrere til sundhedssektoren end andre sektorer. Det skyldes som bekendt et større krav om test, clinical trials og regulatorisk arbejde, fortæller Jakob Thorup Sørensen.

Fakta om Teknologiudvikling:

  • Privat virksomhed, dannet i 2010.
  • Udvikler fundingstrategier og søger midler for private virksomheder.
  • Prisen for Teknologiudviklings ydelser afhænger af det enkelte projekt.
  • Læs om en række cases fra Teknologiudviklings arbejde.
  • Medlemmer af Danish Life Science Cluster får rabat på ydelser fra Teknologiudvikling.

Illustration: Pixabay og Danish Life Science Cluster.