Få lettere adgang til regionerne med en anbefaling af din sundhedsteknologi

Nu kan private virksomheder få evalueret deres sundhedsteknologiske løsning. Hvis evalueringen resulterer i en anbefaling, bliver det nemmere at komme gennem nåleøjet som leverandør til regionerne. Behandlingsrådet er klar til at tage mod forslag til evalueringerne.

Kan denne teknologi anbefales – eller kan den ikke?

Med en anbefaling fra Behandlingsrådet i hånden skal det fremover blive lettere for virksomheder at afsætte deres teknologiske løsninger til sundhedsvæsnet.

Behandlingsrådet er en uvildig instans, der bl.a. har til opgave at rådgive regionerne om, hvilke sundhedsteknologiske løsninger, der giver værdi for patienter og medarbejdere. Nu kan du foreslå Behandlingsrådet at evaluere din teknologi.

Salg til regionerne bør blive nemmere

Målet for Behandlingsrådets evalueringer er at skabe åbenhed og forudsigelighed i prioritering og indkøb på baggrund af ensartede, faglige evalueringer.

– Hvis man får anbefalet en sundhedsteknologi af Behandlingsrådet, har regionerne givet håndslag på at implementere teknologien efterfølgende. Afsætning på markedet bør derfor være lettere, da man har fået adgang til alle regioner på én gang. Samtidig dokumenterer anbefalingen, at virksomheden har bevist sin teknologis anvendelighed, så vejen gennem regionale indkøbsafdelinger bør være nemmere, forklarer Malene Møller, direktør i Behandlingsrådet.

Anbefalinger giver overblik

Hvis en virksomhed ønsker en anbefaling af Behandlingsrådet, skal man indsende et evalueringsforslag for sin teknologi. Ud fra dette forslag, vurderer rådet, om der kan udarbejdes en evaluering. Direktør Malene Møller håber ikke, at virksomhederne ser Behandlingsrådets tilbud om evaluering som en hurdle, der skal overkommes på vejen mod offentlige kunder.

– Der er mange dygtige virksomheder på det sundhedsteknologiske område, der har arbejdet hårdt og brugt mange år på at indsamle evidens for deres løsninger. Behandlingsrådet sørger for en systematisk evaluering, der skaber et overblik ud fra vores fire perspektiver: patient, organisation, klinisk effekt og sundhedsøkonomi, forklarer Malene Møller.

Regioner efterspørger anbefalinger

Hun forklarer, at Behandlingsrådet er etableret af regionerne ud fra ønsket om at skabe ensartede og systematiske rammer for ibrugtagningen af nye sundhedsteknologier samt evalueringer af eksisterende.

– Det er altså regionerne, der ønsker at få de her anbefalinger, så de har et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Vores anbefalinger gør det dermed nemmere for ansøgere at komme igennem indkøbsafdelingerne og samtidig gør det det nemmere for regionerne at vide, hvilke sundhedsteknologier, de skal investere i, da de er forhåndsanbefalet af en uvildig instans, siger Malene Møller.

Fakta:
Hvordan får jeg en anbefaling af min teknologi? Få svar på dine spørgsmål ved næste informationsmøde 19. august 2021.

Sådan får du en anbefaling fra Behandlingsrådet

Foto/grafik: Line Bloch Klostergaard og Danish Life Science Cluster.