Fem kommuner går sammen om at udvikle bedre implementering af velfærdsteknologi

Kommunerne ønsker mere viden om, hvilke teknologier, der skaber størst værdi for borgere og personale. Derfor går fem kommuner nu sammen med en række andre partnere om at skabe nye modeller for markedsafdækning, indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Målet er at pege på de bedste løsninger til at frigive ressourcer og forebygge indlæggelser.

Antallet af forebyggelige indlæggelser skal nedbringes, og flere behandlinger skal flyttes til borgernes egne hjem. Men for at det kan lykkes, har mange kommuner brug for bedre kendskab til markedet for velfærdsteknologi og løsninger, der kan anvendes i eget hjem.

Derfor er en række kommuner og andre offentlige organisationer nu gået sammen om en ansøgning til et projekt, der skal finde de bedste løsninger til at forebygge indlæggelser og til at gennemføre diagnostik og behandling i eget hjem. Én af kommunerne er Slagelse Kommune:

– Selvom vi kommuner til dels er forskellige, så har vi alle de samme udfordringer. Ved at gå sammen i et partnerskab bliver vi en stærkere spiller, og vi styrker vores viden om marked og muligheder, siger Gorm Rabølle Knudsen, forebyggelses- og udviklingskonsulent, Slagelse Kommune.

Skal forebygge indlæggelser

Med Danish Life science Cluster som lead partner har konsortiet netop ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til projektet ’IMPACT – Implementering af AI og borgercentrerede teknologier’.

Fokus er bl.a. på forebyggelige indlæggelser, som koster de danske regioner 2,2 mia. kr. på årsbasis, svarende til 4400 fuldtidsstillinger iflg. Danske Regioners hjemmeside.

Projektets formål er at forebygge flest muligt af disse indlæggelser og finde brugbare løsninger til diagnostik og behandling i eget hjem for at aflaste den sekundære sektor.

Udover de fem kommuner består ansøgerkonsortiet af Innovationsklinikken, Aalborg Universitetshospital, Knowledge Hub Zealand og AI Centeret i Region Sjælland.

– Konsortiet giver Odsherred Kommune en kreds af samarbejdspartnere inden for velfærdsteknologi. Her får vi adgang til viden og mulighed for at dele vores egne erfaringer.
Det styrker den komplekse velfærdsteknologiske udvikling på tværs af kommunerne, siger Birgitte Echwald, fundraiser i Odsherred Kommune.

Projektets løsninger skal nemt kunne overføres til landets andre kommuner.

Skal skabe løsninger for alle kommuner

Med ansøgningen ønsker Danish Life Science Cluster at styrke samarbejde og netværk mellem de danske kommuner, og ambitionen er, at løsningerne i projektet skal kunne implementeres i andre kommuner.

Netværket mellem kommunerne er afgørende for at kunne møde sundhedsudfordringerne, mener Gorm Rabølle Knudsen. Sammen med Slagelse Kommune har han en del erfaring fra netværket WIPP 360, som netop skaber forebyggelse via netværk med andre kommuner.

– Vi arbejder i en travl hverdag, så det er afgørende, at der er en facilitator, som samler partnerne i en ansøgning som denne, og vi ser frem til at fortsætte samarbejde med Danish Life Science Cluster og de andre aktører, siger Birgitte Echwald.

Projektet får fokus på automatisering af screening og triagering af borgerne. Det skal bl.a. sikre trivsel hos kronikere gennem skærm- og appløsninger, og så skal der findes løsninger, der kan hjælpe borgerne med at kunne blive i eget hjem i forbindelse med diagnostik og behandling, eksempelvis point of care-udstyr og sensorløsninger.

Aktiviteter i projektet bliver:

  • Skræddersyede markedsdialoger øger kendskabet til ny teknologi
  • Understøttelse af udbuds- og indkøbsprocesser af velfærdsteknologi
  • Systematisk brug af implementeringsmodel og national videndeling

Ansøgningens partnerkreds består af

Middelfart, Næstved, Odsherred, Slagelse og Varde Kommuner, Innovationsklinikken, Aalborg Universitetshospital, Knowledge Hub Zealand, AI Centeret i Region Sjælland og Danish Life Science Cluster.

Der ventes svar på ansøgningen senere på efteråret.

 

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790