Find det rigtige internationaliseringstilbud for din virksomhed

Danish Life Science Cluster arbejder aktivt med internationalisering af virksomheder inden for life science og velfærdsteknologi. For at styrke indsatsen for innovations- og eksportfremme har vi indgået et tæt partnerskab med Udenrigsministeriet.

Er jeres virksomhed klar til internationale markeder?

Danish Life Science Cluster og Udenrigsministeriet har indgået et samarbejde for at fremme international innovation og eksport i danske virksomheder.

Som en del af dette partnerskab tilbydes danske life science-virksomheder at indgå i et programtilbud under enten Trade Council eller et af Udenrigsministeriets syv internationale Innovationscentre.

For danske SMVer er der mulighed for at opnå forskellige tilskud.

Hør mere om de internationale muligheder hos internationaliseringsrådgiver Marco Thomas Lund.

Få et overblik over services og programtilbud der tilbydes fra Trade Council og de danske Innovationscentre til virksomheder her

Tilbuddene dækker over flere stadier af international kommercialisering jævnfør denne illustration af strategiske tilgange til SMV’ers internationalisering fra UM.dk.

The Trade Council (TC) er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. TC hjælper danske virksomheder med innovation, eksportstart og udvidelse af aktiviteter til nye markeder. TC er til stede i mere end 70 lands, hvor de arbejder tæt sammen med erhvervslivet og har et stærk kendskab til de lokale markeder.

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der styrker dansk innovation i virksomheder og vidensinstitutioner. ICDK hjælper danske virksomheder, startups og videns- og forskningsinstitutioner med adgang til internationale videns- og innovationsmiljøer, samt international skalering af deres forretning. De syv danske innovationscentre er placeret i de stærkeste innovationsmiljøer verden over og kan derfor sikre at dansk innovation er på forkant med fremtidens teknologi og viden. Du kan læse mere omkring hvad de enkelte centre har af ekspertise og kompetencer her.

For mere information

Internationaliseringsrådgiver

Marco Thomas Lund (på barsel)

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2052 1635