Find dit faglige netværk i Danish Life Science Cluster

Pixabay

Danmarks nye sundhedsklynge viderefører netværk, som tidligere har kørt i BioPeople, MTIC og Welfare Tech. Virksomheder og forskere over hele landet får nu direkte adgang til samarbejdspartere og ny viden inden for specifikke områder. Nyt netværk for medarbejdere inden for lægemiddelproduktion er på vej.

Det faglige netværk kan blive dit vindue til fremtidens kunder – eller vejen til en ny samarbejdspartner.

Danish Life Sceince Cluster driver en række netværk, hvor virksomheder, det offentlige og vidensinstitutioner med fælles interesser mødes. Netværksmøderne består typisk af uforpligtende oplæg, videndeling, snak om behov og – ja, netop – netværk.

Virksomheden Konfront har for nylig holdt oplæg ved et møde i Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet. Konfront er specialiseret i bl.a. evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og leverer løsninger til både børn og voksne.

– For en privat virksomhed som os er et fagligt netværk en adgang til fremtidens kunder i det offentlige sundhedsvæsen. Deltagere i netværk har aktivt meldt sig, og det afspejler sig i den interesse og nysgerrighed, man bliver mødt med, når vi præsenterer vores innovative løsninger. Når jeg deltager i et netværksarrangement, kan jeg så frø hos potentielle samarbejdspartnere i det offentlige, som det normalt ville tage mig meget længere tid at komme igennem til, fortæller Anne Kristine Schwartzbach, stifter og CEO i Konfront.

Samarbejde og sparring mellem virksomheder

Også mellem virksomheder opstår der ofte værdiskabende relationer i et fagligt netværk, fortæller Mads T. Søndergaard, ph.d. og CEO hos DNASense. Mads Søndergaard er en del af X-omics-netværket, som samler aktører inden for genomics, proteomics og metabolomics.

– Netværket gør det lettere at komme i kontakt med virksomheder, der arbejder inden for samme felt. X-omics giver gode muligheder for at samarbejde om projekter, hvor teknologier og kompetencer kan suppleres via flere virksomheder. Der er også deltagere, der deler faglige udfordringer og får sparring fra de andre virksomheder – det er en fordel for alle, da det støtter op om generel forretningsfremme, fortæller Mads T. Søndergaard.

DNASense arbejder for at gøre banebrydende DNA-sekventering og bioinformatik let tilgængelig for forskning og industri.

Nyt netværk på vej

Danish Life Science Cluster arbejder på at skabe et netværk for medarbejdere inden for lægemiddelproduktion – tilmeld dig nyhedsbrevet for at følge med.

Faglige netværk i Danish Life Science Cluster:

  • AI Netværket for sundhedsdataprojekter samler fagprofessionelle, der arbejder med konkrete sundhedsdataprojekter – virksomheder, forskere eller ansatte i sundhedsvæsnet. Netværket danner ramme for videndeling, koordinering og samarbejde om fælles udfordringer inden for machine learning og kunstig intelligens på sundhedsområdet.
  • Netværk for Precision medicine har fokus på biomarkører og personlig medicin som er baseret på den stadig større betydning af en molekylær forståelse af sygdomme og biomarkørernes rolle som diagnostik. Arbejdsgruppen har deltagelse af Lægemiddelstyrelsen, Rigshospitalet, danske universiteter og flere danske virksomheder.
  • Netværk for SundVÆKST er rettet mod kommuner, som udveksler viden og erfaringer om de velfærdsteknologiske løsninger og services, der benyttes i de enkelte kommuner. Deltagerne har praktiske viden og erfaring med velfærdsteknologske løsninger og implementering i kommunerne.
  • Netværk for digitale løsninger på psykiatriområdet beskæftiger sig med de nyeste tendenser inden for digitale teknologier til psykiatrien.
  • Netværket X-omics er rettet mod etablerede bioteknologiske virksomheder og forskere fra danske universiteter, som har en fælles interesse i at øge potentialet i genomics, proteomics og metabonomics. Virksomhederne i netværket tilbyder komplekse teknologier og analyser, der er velegnede til at imødekomme aktuelle behov inden for bl.a mikrobiom-analyser, biomarkører, DNA-sekventering, molekylær diagnostik af udbredte sygdomme og biostatistik.
  • Netværket WIPP-360 er rettet mod kommuner og virksomheder med fokus på fokus på at forbedre ældre borgeres HLY (healthy life years).
  • Netværk for implementering af videokonsultationer og skærmbesøg er rettet mod fagpersoner, konsulenter og ledere i offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med løsninger på social- og sundhedsområdet.

Arrangementer i de enkelte netværk annonceres løbende i Danish Life Science Clusters nyhedsbrev.

Foto: Pixabay