Leverandør til det offentlige – fremtidens indkøb bliver grønnere

Fremtidens indkøb bliver grønnere
Ski - grønne indkøb

Når det offentlige køber ind, er der stigende efterspørgsel efter grønne løsninger. Derfor vil SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice fremover have yderligere fokus på bæredygtighed i deres udbud. Virksomheder opfordres til at følge med og være klar med grønne løsninger.

Virksomheder, som vil levere varer og ydelser til stat, regioner, kommuner og øvrige offentlige organisationer, bør hoppe med på den grønne bølge. Efterspørgslen på bæredygtige løsninger til det offentlige stiger, og det kan ses i kravene til de varer og ydelser, der udbydes og købes ind.

SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice – følger efterspørgslen fra det offentlige, og opfordringen til virksomhederne er klar; fremtiden for offentlige indkøb er grøn, og leverandører bør være klar med bæredygtige løsninger, forudser udbudsdirektør Christian Lunding i SKI.

– I SKI har vi ansvar for at være på forkant med efterspørgslen i det offentlige. Vores markedsanalyser viser løbende, hvilke trends der er på vej, og lige nu fylder bæredygtige indkøb rigtig meget hos eksempelvis kommunerne. Vi forventer kun, at den grønne efterspørgsel stiger de næste par år, og det vil naturligvis afspejle sig i vores udbud og indkøbsrammer, fortæller Christian Lunding.

Det offentlige vil købe bæredygtigt

I 2020 udgav regeringen strategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’, hvor det bl.a. fremgår, at de offentlige indkøb belaster klimaet med 12 mio. tons CO2 om året. Denne mængde skal reduceres med 70% inden 2030, og en del af CO2-besparelsen skal ske igennem det offentliges indkøb af grønnere produkter og ydelser.

Samtidig har POGI – Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb – formuleret en række grønne indkøbsmål. Målene danner grundlag for en lang række kommuner, regioner og statslige organisationers individuelle indkøbspolitik og – aftaler.

Bæredygtige aftaler skal gøre det billigere at købe grønt

De to eksempler viser det offentliges vilje til at indtænke miljøet i deres indkøb. Og med et årligt offentligt indkøb på omkring 380 mia. kr., hvoraf omsætningen igennem SKI udgør godt 10 mia., er det en del af SKI’s strategi at gøre det fordelagtigt og nemt at købe grønt, forklarer Katrine Pape Huldahl, chef for CSR og bæredygtighed i SKI.

– Vi lægger gradvist mere vægt på de grønne krav og tiltag i vores udbud. Når vi i SKI samler den offentlige indkøbsvolumen, kan vi skabe bedre vilkår og priser for vores kunder. Derfor kan vi påvirke indkøbene og gøre det mere attraktivt for stat, kommune og regioner at være miljøbevidste, uden det koster flere skattekroner, forklarer Katrine Pape Huldahl.

Hun og Christian Lunding forklarer, hvordan det tidligere er lykkes SKI at påvirke de offentlige indkøb i en grønnere retning igennem attraktive indkøbsaftaler. Da økologiske varer først kom på markedet, havde mange organisationer ikke råd til dem. Men via stordriftsfordelene på SKI´s fødevareaftaler er det nu muligt for flere offentlige kunder at tilvælge økologiske varer frem for de konventionelle.

Fokus på certificeringer

Man skal dog ikke forvente, at SKI’s kommende udbud altid vil vægte bæredygtighed højest.

– Vi vil gerne påvirke markedet i en miljørigtig retning – bl.a. lægger vi løbende mere vægt på miljøcertificeringer. På samme tid kan vi ikke favorisere én leverandør fremfor andre i markedet. SKI’s opgave er at stille attraktive indkøbsaftaler til rådighed for det offentlige. Dette gør vi ved at skabe en  effektiv konkurrence med et højt, men markedskonformt niveau af krav til bæredygtighed i de markeder, vi udbyder i, forklarer Katrine Pape Huldahl.

Læs om: Læs mere om SKI, se deres udbud og læs hvordan du bliver leverandør SKI.