Grunden er lagt til den nationale klynge Danish Life Science Cluster

Den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi er på vej til at blive en realitet. Med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er det økonomiske fundament nu på plads til den nationale klynge, der får navnet Danish Life Science Cluster.

– Med etableringen af klyngen for life science og velfærdsteknologi skaber vi den motor, som fremadrettet sikrer, at Danmark kommer yderligere op i gear, når det gælder om at bruge forskningen til at udvikle nye behandlinger og produkter i både eksisterende virksomheder og start-ups. Den nye klynge skal helt ind på universiteterne og sikre en vidensbro, der stiller universiteternes store vidensproduktion til rådighed for det danske sundhedsvæsen og dansk life science og velfærdsteknologi virksomheder, siger rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener.

Vigtig styrkeposition

Life science og velfærdsteknologi er blandt de absolut mest markante danske styrkepositioner både erhvervsmæssigt og forskningsmæssigt. Erhvervet leverer et stort økonomisk og jobmæssigt aftryk på dansk økonomi. Sektoren repræsenterer tillige en tredjedel af alle offentlige og private forskningsinvesteringer i Danmark, svarende til cirka 23 mia. kr. om året. Derfor er er der også bred enighed om behovet for at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører i det danske økosystem for life science og velfærdsteknologi.

– Vi har brug for en stor og stærk stemme, der repræsenterer life science og digital health. Samarbejde på tværs af sektorer skal sikres og det samme skal samarbejdet mellem virksomheder og universiteter. Som virksomhed hilser vi én national klynge velkommen, for kræfterne skal samles, så vi kan opnå resultater nationalt og internationalt, siger CEO Thomas Lethenborg fra virksomheden Monsenso.