Højeste europæiske anerkendelse til Danish Life Science Cluster

Danske virksomheder og offentlige organisationer har de bedste forudsætninger for at skabe samarbejder for at udvikle viden og nye løsninger i Danmark. Den nationale erhvervsklynge, Danish Life Science Cluster, er nemlig blevet tildelt et guld-mærke, som er den højeste anerkendelse for en klynge i Europa.

Sundhedsområdet i Danmark er kendetegnet ved høje krav om regulativer og evidens.

Derfor er det kun passende, at den nationale organisation, som danner platform for partnerskaber, netværk og videndeling, også opnår den højeste certificering.

Det mener Thomas Bech Hansen, Executive Vice President hos Force Technology. Han har fra etableringen i 2021 siddet i bestyrelsen af Danmarks nationale life science-klynge, Danish Life Science Cluster. Klyngen har netop modtaget et gold label fra European Clusters Excellence under EU.

– Når man skal arbejde med de bedste ude i verden, er det vigtigt, at vi selv kan vise, at vi ’spiller med i Champions League’, og den nye guld-certificering er et flot bevis på klyngens høje niveau, siger Thomas Bech Hansen.

Thomas Bech Hansen, Executive Vice President hos Force Technology og bestyrelsesmedlem i Danish Life Science Cluster.

International anerkendelse

Guld-certificeringen tildeles klyngeledelsesorganisationer, der udviser et højt niveau af professionalisme og sofistikeret klyngeledelse. Klyngen skal opnå visse niveauer af ekspertise i forhold til struktur, ledelse, finansiering, strategi, tilbud og anerkendelse.

I certificeringsrapporten understreger eksperterne bl.a. den høje kvalitet af resultater på trods af en udfordrende proces med at slå fem mindre klynger sammen og danne den nye nationale klynge på dette fundament. Denne vanskelige og udfordrende fase har Danish Life Science Cluster mestret.

Understreger branchens kvalitetsniveau

Danish Life Science Cluster har flere end 250 medlemmer fordelt i hele landet. Godt 150 af disse er virksomheder – fra små startups til store internationale organisationer som Johnson&Johnson.

– Som en af de største internationale life science-virksomheder og stolt medlem af klyngen, er det vigtigt for os, at vores samarbejdsplatform får denne blåstempling. Det understreger det høje kvalitetsniveau, som vores branche er kendt for. Samtidigt sender denne certificering et klart budskab til resten af verden og vores samarbejdspartnere om, at dansk life science er en investering og samarbejdet værd, siger Julie Brooker, landechef, J&J Innovative Medicine Denmark og bestyrelsesmedlem i Danish Life Science Cluster.

Julie Brooker, landechef, J&J Innovative Medicine Denmark og bestyrelsesmedlem i Danish Life Science Cluster.

Skulderklap til medlemmer

Også de mindre virksomheder ser værdi i at være en del af en netværksorganisation, der opfylder internationale kriterier, mener Mads Lause Mogensen, CEO i virksomheden Treat Systems. Han repræsenterer SMV’erne i Danish Life Science Clusters bestyrelse.

– Det giver mening at deltage i – og have indflydelse på – aktiviteter, som nu får en formel accept på europæisk plan. Guld-mærket er også et skulderklap til alle os i netværket, som engagerer os for at skabe samarbejde og videndeling mellem både virksomheder, sundhedssektor og forskningen, siger Mads Lause Mogensen.

Mads Lause Mogensen, CEO, Treat Systems og bestyrelsesmedlem i Danish Life Science Cluster.

Det internationale udsyn

Et af fokusområderne i Danish Life Science Cluster er at støtte virksomhederne i at skabe dokumentation og evidens for deres løsning. Til dette formål danner klyngen eksempelvis samarbejder med universiteter, GTS’er og andre videninstitutioner for at understøtte life science-sektoren og for at bringe endnu mere dansk viden ud til nye innovationer til gavn for borgere, virksomheder og samfund.

– Vi er stolte over vores life science-miljø i Danmark, men vi er fortsat afhængige med internationalt udsyn og samarbejde. Guldcertificeringen er en international blåstempling, der giver international adgang, siger Thomas Bech Hansen.

Om Danish Life Science Clusters guld-certificering

  • I 2023 faciliterede klyngen samarbejder mellem mere end 400 forskellige partnere og hjemtog over 300 mio. kr.
  • I begyndelsen af 2024 søgte klyngen at kvalificere sig som guld-klynge hos European Clusters Excellence under EU. Læs mere om kravene til en guld-klynge.
  • Danish Life Science Clusters er nu én ud af seks guld-certificerede sundhedsklynger i Europa
  • Danish Life Science Cluster er den 12. guldklynge i Danmark på tværs af brancher, hvilket er unikt og kun overgås af Spanien som har flere guldklynger.
  • Guld-mærket, ’Excel in Cluster Excellence’ er den højeste europæiske anerkendelse, en klynge kan opnå.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076