Hundredvis af patienter og borgere skal teste ny model for decentrale kliniske studier

I løbet af foråret er projektgrupperne bag PhaseV klar til at inddrage de mange borgere og patienter, som skal teste den nyudviklede app og webportal til decentrale kliniske studier. Deltagerne skal teste en ny model for opsamling af borgerskabte data – og målet er læring, der kan forbedre fremtidens decentrale kliniske studier.

Innovationsprojektet PhaseV tager nu de sidste skridt mod at rekruttere flere hundrede borgere og patienter, som skal teste projektets nye løsning. Flere end 600 patienter fra tre forskellige patientgrupper skal deltage i testen for at sikre valide data.

Igennem seks måneder skal testdeltagerne selv indtaste data om deres helbred i en ny app, mens der løbende opsamles data fra patienten gennem spørgeskemaer og elektroniske enheder, f.eks. aktivitetsmålere, fotos, vægt og lignende.

Målet for projektet er at udvikle og validere en skalerbar, digital platform til fremtidens effektive, decentrale digital studer.

PhaseV fokuserer på tre forskellige lidelser: svær overvægt, diabetiske fodsår og urticaria (kronisk nældefeber.)

Læs om projektet PhaseV her

Tre forskellige patientgrupper giver ny bred viden

Og netop de tre vidt forskellige patientgrupper vil give en ny bred viden og værdifulde data til, hvordan man kan gennemføre virtuelle kliniske studier fremover, fortæller projektleder Frederik Mølgaard Thayssen, Principal Project Manager, Alexandra Instituttet.

– De tre patientgrupper adskiller sig fra hinanden på mange parametre. Fx alder, sygdomshistorik og behovet for behandling. Derfor bliver det interessant at følge grupperne og indhente viden om, hvordan de foretrækker – og trives med – at deltage virtuelt eller delvist virtuelt i et decentralt studie.

Patienternes app og den tilhørende webportal, som klinikerne anvender, udvikles af Monsenso A/S.

De tre indsatsområder

Arbejdsgruppen for svær overvægt vil gennem praktiserende læger rekruttere 200 personer med et BMI over 30, som er i gang med et vægttabsforløb. Deltagerne bliver foruden projektets app udstyret med bl.a. et smartwatch, en vægt og en kolesterolmåler.

Patienter med diabetiske fodsår skal bl.a. tælle deres skridt ved hjælp af et smartwatch og trackere i deres fodtøj. En vigtig feature i app’en for diabetikerne bliver muligheden for at sammenligne fotos af deres fodsår, så de og deres behandlere kan følge udviklingen.

Målet for gruppen, der skal følge urticaria-patienterne er bl.a. at skabe viden om, hvordan man kan optimere kontrollen for patienterne, fortæller arbejdspakkeleder Frederik Knud Nielsen.

– Vi ser frem til at indsamle viden om, hvordan vi kan flytte monitoreringen hjem til patienterne, så de ikke er afhængige af kun at kunne indrapportere deres oplevelser til deres faste aftaler med lægen. App’en giver patienterne mulighed for at indrapportere data og oplevelser om deres tilstand, mens det sker, så vi får objektive og longitudinelle data for at se, hvordan sygdomme påvirker aktivitet og livskvalitet over tid, siger Frederik Knud Nielsen, Healthcare Partnership Director, Novartis.

Emil Meyland Kortsen, Product Owner, Monsenso, viser de senest opdaterede features i Monsensos app.

Stærkt samarbejde med klinikere giver tidligt ejerskab

Forskningsgruppen i PhaseV har indsamlet værdifuld viden om patienternes ønsker og har skabt frugtbare samarbejder med klinikere, som også skal deltage i testen af PhaseV’s løsninger.

– Vi forventede en vis skepsis, da vi første gang præsenterede projektets præmis for klinikerne, men vi er imponerede over, hvor aktivt og kreativt de har deltaget i samarbejdet. De har været engagerede i vores workshops og givet værdifulde input til Monsensos udviklingsarbejde, fortæller Christa Thomsen, professor, Aarhus Universitet.

Ida Hestbjerg tilføjer:

– Klinikerne har allerede fokus på oplæring og en kommende implementering, og det er meget positivt. Vi ved alle, at mange teknologiske løsninger aldrig kommer til at skabe værdi i sundhedssektoren, og derfor er det vigtigt, at vi har inddraget klinikerne i udviklingsfasen, og at vi lytter til deres input, så de får ejerskab over den færdige løsning, mener Ida Hestbjerg, forskningsassistent, Forskningsenheden for Almen Praksis.

Emil Meyland Kortsen, Product Owner, Monsenso, viser de senest opdaterede features i Monsensos app.

De tre PhaseV-projekter forventer at kunne begynde at rekruttere testpersoner i løbet af foråret.

PhaseV er støttet af Innovationsfonden.