Hvordan bevarer vi den etiske ansvarlighed i arbejdet med AI?

Danish Life Science Cluster har i samarbejde med Regionshospitalet Horsens udarbejdet en rapport om etisk ansvarlighed i AI-projekter. Rapporten præsenterer bl.a. et værktøj til håndtering af etiske dilemmaer, og den skal danne grundlag for udvikling af en guide til, hvordan man skaber en etisk forsvarlig udviklingsproces for AI-beslutningsstøtteværktøjer.

En lang række partnere har samarbejdet om at skabe forskning og innovation baseret på danske sundhedsdata og kunstig intelligens til gavn for borgere og klinikere. Partnerne har siden 2016 haft etik som et vigtigt punkt på dagsordenen med det formål at styrke den etiske ansvarlighed og integritet i arbejdet med kunstig intelligens.

Gennem projekterne TVÆRSPOR og CDSS (Clinical Decision Support System) har vi belyst etiske problemstillinger i anvendelsen af sundhedsdata og kunstig intelligens, fortæller Anne Aavad, projektleder i Danish Life Science Cluster.

Hun står bag rapporten ’Etik i sundhedsdata og udvikling af AI-beslutningsstøtte-værktøjer’ sammen med Gitte Kjeldsen, Lars Vinther, Aarhus Universitetshospital og Marianne Johansson Jørgensen, Regionshospitalet Horsens.

– Ved at fortælle om vores erfaringer og rejse gennem det etiske landskab vil vi give andre mulighed for at lade sig inspirere af vores arbejde og – ikke mindst – bygge oven på vores indsigter. Vores ønske er, at vi kan løfte og aktualisere vores fælles forståelse af etikken i anvendelsen af sundhedsdata og kunstig intelligens til innovation i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og klinikere, siger Anne Aavad.

Perspektiver fra både offentlige og private

Rapporten indeholder seks perspektiver på etisk forsvarlig anvendelse af sundhedsdata og kunstig intelligens. De seks initiativer har haft til formål at repræsentere forskellige interessenter i arbejdet med etik, bl.a. borgere, klinikere, forskere, dataspecialister, virksomheder og eksperter inden for etik.

Partnerskabet bag ’Etik i sundhedsdata og udvikling af AI-beslutningsstøtte-værktøjer’ består af:

  • Regionshospitalet Horsens
  • Kommunerne i Horsensklyngen (Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted Kommune)
  • Enversion A/S
  • Aarhus Universitetshospital
  • Region Midtjylland
  • Repræsentanter fra Almen Praksis
  • Aarhus Universitet
  • Danish Life Science Cluster

Download rapporten her