Hvordan bliver vi bedre til at lære af hinandens erfaringer? Hør kommunernes egne bud her

Det kniber med at flytte erfaringer og viden på tværs af kommunegrænserne, og den manglende videndeling er en afgørende barriere for at få implementeret ny teknologi i den primære sundhedssektor. Men viljen til at blive bedre er stor, viser en rundspørge blandt kommunerne. Der er dog to store udfordringer.

Vi skal blive bedre til at dele vores viden. Og vi skal bruge de løsninger, der fungerer i stedet for at holde fast i, at vi skal udvikle vores egne.

Denne holdning gik igen hos en lang række kommuner, som deltog på eventet Del & Genbrug. Fokus på dette event var at samle viden om, hvordan danske kommuner og virksomheder styrker samarbejdet og bliver bedre til at udnytte den viden, der allerede findes om fungerende løsninger.

– Jeg tror, at i Aarhus Kommune – ligesom i andre store kommuner – har vi en idé om, at vi skal lave alting selv, at vi skal starte fra bunden. Vi kan blive meget bedre til at lære af andres erfaringer og bruge dem i stedet for altid at fokusere på at stå på førstepladsen, sagde Zuzette Keldorf, Aarhus Kommune.

– Vi skal have nedbrudt barriererne om, at vi er specielle og at alting skal tilpasse os. Vi skal blive bedre til at se på de andres erfaringer, sagde Margit Hansen, Middelfart Kommune.

Medarbejdere fra knapt en tredjedel af de danske kommuner deltog i eventet, og en rundspørge viser, at hovedparten ønsker at blive bedre til at bruge hinandens erfaringer.

Se input fra en række kommuner her:

Behovet for ejerskab er en barriere

Ifølge CO-PI, der var medarrangør på Del & Genbrug, er der to overordnede grunde til, at det kniber for danske kommuner udnytte hinandens viden.

Majken Præstbro, innovationsspecialist fra CO-PI, Center for Offentlig-Privat Innovation.

– Før det første er der meget stærke følelser i forhold til ejerskab i de danske kommuner. Mange har den indstilling, at hvis en løsning ikke er udviklet og testet i egen kommune, så fungerer den ikke. En løsning kunne være, at man blev bedre til at tage ejerskab over den værdi og effekt, som løsningen giver, sagde Majken Præstbro, innovationsspecialist fra CO-PI, Center for Offentlig-Privat Innovation.

Der mangler ‘slack’ i hverdagen

En anden – og måske endnu mere afgørende – faktor for, hvorfor innovation er svært, er, at de fleste kommuner er pressede på ressourcer, og derfor er der behov for prioritering. Mange oplever for få medarbejdere, for mange opgaver og en kedelig økonomi, og derfor kan nye opgaver ikke prioriteres. Og det betyder, at medarbejderne mangler slack.

– Ofte har hverken medarbejdere eller ledere den ekstra energi og tid, der kræves, når man vil innovere. Hvis man vil skabe forandringer, er man nødt til at skabe rum i kalender og budget. Man skal være forberedt på, at det kræver slack at indhente ny viden, teste nye løsninger – og måske endda ændre en kultur, forklarer Majken Præstbro.

Ledelsen skal hjælpe os med at prioritere

Danish Life Science Cluster samlede en række input fra kommuner på tværs af landet, og her er holdningen stort set den samme.

– Vi er alle i organisationer, som er pressede, og mange steder har vi ikke det slack, der skal til for at implementere nye løsninger. Derfor skal vi være dygtige til at præge vores chefgruppe, så de bliver mere tydelige på, hvad vi skal prioritere, og hvad der må vente, sagde Margit Hansen, Middelfart Kommune.

Se klip fra Del & Genbrug her:

Eventet Del & Genbrug blev arrangeret af

For mere information

Community Manager

Lotte Aagard Kappel

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2346 3260