I kan ikke selv. Vi kan ikke selv. Men sammen kan vi meget

Hvis vi skal udvikle sundhedsområdet, skal sektorerne arbejde sammen. Derfor samlede Regionshospitalet Gødstrup og Danish Life Science Cluster for første gang en række kommuner og virksomheder til fælles sparring og ideudvikling. Innovationsdagen blev en succes – og flere kan være på vej.

– Det slår først gnister, når forskellige perspektiver mødes.

Med dette klare citat inviterede hospitalsdirektør Poul Michaelsen for første gang kommuner og erhvervsliv til innovationsworkshop på Regionshospitalet Gødstrup.

– Vi vil gerne blive endnu bedre til innovation, for sundhedssektoren har hårdt brugt for nye innovative løsninger og arbejdsgange. Som regionshospital skal vi være med til at sætte en fælles retning for at fremme befolkningens sundhed via sundhedsinnovation i Region Midtjylland, sagde Poul Michaelsen til de ca. 50 repræsentanter fra kommuner, erhvervsliv og regioner, der forleden mødte op på det nye hospital i Herning.

Innovationsdag skal gentages

I samarbejde med Danish Life Science Cluster blev økosystemet for første gang inviteret til Nytårsworkshop i Gødstrup, men det bliver formentlig ikke sidste gang, mener innovationskonsulent Daniel Wiencken fra Regionshospitalet Gødstrup.

– Der er et kæmpe potentiale for at udvikle nye og bedre løsninger, hvis vi arbejder sammen, og vi skal blive bedre til at række ud og åbne op om vores behov og udfordringer. Innovation er relationsbåret, og vi kan se, at det giver stor værdi, når vi sætter os sammen. Der findes masser af nye idéer, løsninger og initiativer, som vi ikke kender til, og derfor skal vi mødes og lære af hinanden og så frø til nye samarbejder, siger Daniel Wiencken.

At skabe relationer er første skridt til stærk innovation. Citat Daniel Wiencken, innovationskonsulent, Regionshospitalet Gødstrup.

Velkendte udfordringer blev diskuteret direkte

For medarbejdere i sundhedssektoren er udfordringerne med det tværsektorielle samarbejde velkendte. Det drejer sig bl.a. om:

  • Hospitaler og kommuner har ofte svært ved at få overblik over, hvilke løsninger der findes på markedet.
  • Det er udfordrende for virksomheder at få implementeret en løsning.
  • Det offentlige mangler ressourcer til at implementere tidsbesparende teknologier.
  • Der er brug for mere kommunikation på tværs af primær og sekundær sektor.

Lederne mangler også ressourcer

Men fordi deltagerne var ligeligt fordelt fra region, kommune og erhvervsliv, gav workshoppen anledning til, at udfordringerne kunne diskuteres direkte – og derfor opstod nye forståelser, fortalte bl.a. cheflæge på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Gødstrup, Lars Toft Nielsen.

– Vi hører ofte, at implementering er et ledelsesansvar, og det er jeg enig i. Men at implementere en ny løsning kræver flere ressourcer, end de fleste forestiller sig – og de ressourcer har vi ganske enkelt ikke. I ledelseslaget får vi også hele tiden nye retningslinjer og tiltag, vi skal forholde os til, og vi er ved at kløjes i nye tiltag. Vi er eksempelvis ca. 45 speciallæger, 75 uddannelseslæger og 300 sygeplejersker, sekretærer og mange andre faggrupper fordelt på 8 medicinske specialer, så det er et kæmpe maskineri, der skal sættes i gang. Hvis vi skal give ledelsesopbakning til implementering af nye løsninger, skal de være lette at tage i brug, og det skal være tydeligt, at de giver værdi – helst for både patienter og personale gennem direkte tidsbesparelser, sagde Lars Toft Nielsen.

Hør Claus Kjærgaard Andersen, produktchef i Systematic A/S:

– Det er vigtigt for os at være med på innovationsdage som denne

Vi skal blive ved med at lære

Sofie Thordal er organisationskonsulent i Region Midtjylland og har arbejdet med udvikling og innovation i en årrække. Hun ser tydeligt barriererne for tværsektoriel innovation, men har også bud på løsningerne.

– Innovation ER en svær disciplin – særligt når den går på tværs af to eller flere sektorer som det private, det offentlige og forskningsmiljøet. Barriererne er både ressourcerelaterede, strukturelle og kulturelt forankrede. Men alle er klar over, at vi ikke kan blive ved, som vi gør nu. Vi skal træne nysgerrigheden, hele tiden skubbe til bevægelse i vores respektive afdelinger, vi skal hente læringer fra samarbejder. Og så skal vi være med til at sætte politisk fokus på de store – nødvendige – værdier, som innovation kan skabe, sagde Sofie Thordal på Danish Life Science Clusters workshop på Regionshospitalet Gødstrup.

Læs også: Få unik viden om konkrete behov og problemstillinger på Bispebjerg Hospital og kom i dialog med de konkrete afdelinger på hospitalet, der oplever behovene

 

 

For mere information

Community Manager

Lotte Aagard Kappel

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2346 3260