Internationaliseringsrådgiver inden for life science (Genopslag)

Jobopslag i Danish Life science Cluster

The Trade Council og Danish Life Science Cluster søger en internationaliseringsrådgiver, som kan få den danske life science industri (herunder biotek, farma, medicoteknik og velfærdsteknologi) til at vokse internationalt gennem eksport, innovation og internationaliseringsaktiviteter.

Vil du være med til at få den danske life science industri (herunder biotek, farma, medicoteknik og velfærdsteknologi) til at vokse internationalt gennem eksport, innovation og internationaliseringsaktiviteter?

Vil du være med til at tiltrække udenlandske investeringer inden for life science?

Har du en sektorfaglig profil fra life science området, og kan du navigere mellem life science virksomheder, life science økosystemet og myndigheder?

Så er denne stilling den rigtige for dig.

The Trade Council i Udenrigsministeriet har indgået et partnerskab med Danish Life Science Cluster for at fremme danske life science virksomheders internationalisering og innovation. Samarbejdet indebærer, at The Trade Council har en medarbejder indstationeret i Danish Life Science Cluster, som arbejder med internationalisering, innovation og tiltrækning af udenlandske virksomheder.

Opgaver og ansvar

Som internationaliseringsrådgiver skal du varetage opgaver, der retter sig mod virksomheders internationalisering og innovation samt arbejde med tiltrækning af udenlandske investeringer inden for life science. Samtidig skal du skabe synergi mellem indsatserne i Trade Council og Danish Life Science Cluster og dermed også agere forbindelsesled mellem de to organisationer. Du vil således være i tæt kontakt med danske life science virksomheder og The Trade Council, herunder de danske repræsentationer og innovationscentre ude i verden. Du vil bl.a. have nedenstående arbejdsopgaver:

 • Være indgang til The Trade Council og dets repræsentationer
 • Udbrede kendskabet til The Trade Council
 • Videreformidle mulige kundeemner til Udenrigsministeriets repræsentationer
 • Bidrage til aktiviteter i Danish Life Science Cluster, f.eks. internationaliseringsprojekter, konferencer, herunder i relevant omfang inddrage eksport-, innovations- og investeringsrådgivere m.v. fra The Trade Council
 • Udvikle og drive strategiske projekter, der samtænker internationalisering, eksportfremme, innovation og tiltrækning af udenlandske investeringer
 • Indsamle via Danish Life Science Cluster de nyeste oplysninger om spidskompetencer og trends inden for life science samt medvirker til at arrangere events, investeringsoplæg og besøgsprogrammer for udenlandske investorer
 • Indgå i Danish Life Science Clusters Internationaliseringsteam
 • Analysere de forskellige virksomhedsgruppers behov og udfordringer i forhold til internationalisering, således at strategiske tilbud tilpasses disse.

Hvem er du?

Du har følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Relevant kandidatuddannelse, der har givet dig en solid teoretisk viden om eksport, innovation, investeringsfremme og internationalisering
 • Min. 5 års erfaring fra en eller flere organisationer, virksomheder og/eller offentlige aktører inden for life science
 • God forståelse for de muligheder og udfordringer som start ups, små og mellemstore virksomheder står over for på de internationale markeder
 • Engageret, udadvendt og resultatorienteret med vilje til at gøre en forskel
 • Evne til at identificere nye muligheder, der kan omsættes til konkrete initiativer inden for eksport, innovation og investeringsfremme
 • Forstår at opbygge og fastholde omfattende netværk
 • Evne til at arbejde effektivt på egen hånd samt i teams og på tværs af organisationer.
 • En teamspiller med fokus på at skabe fælles resultater
 • Evne til at planlægge og prioritere ressourcer med henblik på at opfylde de resultatmål, der er knyttet til stillingen
 • Stærke samarbejds- og kommunikationsevner
 • Lyst til at indgå i et dobbelt organisatorisk tilhørsforhold
 • Kendskab til The Trade Council og den nye erhvervsfremmestruktur og landets nye klynger.

Organisatorisk placering

Du vil blive ansat af Udenrigsministeriet med ansættelsessted i klyngen Danish Life Science Cluster på kontoret i København. Der vil være begrænset rejseaktivitet.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en midlertidig ansættelse frem til 31. december 2023 med mulighed for forlængelse afhængig af det bevillingsmæssige grundlag.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du bliver sikkerhedsgodkendt, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.

Tiltrædelse

1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfrist og kontakt

Ansøgningsfristen er søndag den 14. november 2021 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 46. Du søger under ”Job” på www.um.dk. Du skal indsende en målrettet og motiveret ansøgning på maksimum 1 side og et CV indeholdende oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæft venligst dit eksamensbevis. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Søg online her

Skulle du have spørgsmål til stillingen, som ikke er besvaret i opslaget eller kan findes på www.um.dk, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Lina Gandløse Hansen (lingan@um.dk) i UM og Karen Lindegaard (karli@danishlifesciencecluster.dk) i Danish Life Science Cluster. Hvis du har spørgsmål til løn og vilkår, kan du kontakte konsulent Marianne Winther (mawint@um.dk). Du kan også læse mere om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk.

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.

Se her hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger en stilling i Udenrigsministeriet.

Om Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.

Udenrigsministeriet – The Trade Council åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over og for udenlandske virksomheder, der overvejer at etablere sig i Danmark. Som medarbejder i The Trade Council har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. The Trade Council har bl.a. over 250 handelskyndige specialister, der arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande, hertil desuden 7 innovationscentre.

Om Danish Life Science Cluster

Danish Life Science Cluster arbejder for at omsætte den unikke danske forskning og viden inden for life science og velfærdsteknologi til nye og bedre kommercielle løsninger til gavn for virksomheder, sundhedsvæsen, kommuner og borgere i hele Danmark.

Med dygtige virksomheder, et stærkt sundhedsvæsen og internationalt førende forskningsmiljøer er life science og velfærdsteknologi en af Danmarks mest markante styrkepositioner. Sektoren leverer et stort økonomisk og jobmæssigt fodaftryk til dansk økonomi.

En væsentlig faktor for succesen er de tætte offentlig-private innovationssamarbejder mellem virksomheder, kommuner, regioner og stat. Via videndeling og samarbejde omsættes den nyeste forskning og sundhedssektorens behov til nye konkurrencedygtige løsninger, der skaber mest mulig værdi for både virksomheder, sundhedsvæsen, kommuner og patienter.

Danish Life Science Cluster bygger bro på tværs af Danmark, på tværs af sektorer og i samarbejde med virksomheder, videninstitutioner, sundhedsvæsen og kommuner.

Ambitionen er høj. Den danske nationale klynge skal kunne konkurrere med de bedste klynger i verden inden for life science og velfærdsteknologi i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger.

 

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931