Kend hele brugerrejsen for jeres løsning

Adfærdsdesig

Leverandører til sundhedssektoren skal have fokus på alle aspekter af deres løsning. En række virksomheder har fået sparring til, hvordan de kan designe deres produkt, så det bliver letforståelig, og så funktionaliteten understøtter den ønskede adfærd hos brugerne. Danish Life Science Cluster er nu klar til anden runde i projektet Sundhedsrelateret adfærdsdesign.

En løsning til sundhedssektoren skal være brugervenlig. Men design af innovative produkter og services handler ikke kun om form og farver.

Det handler i høj grad om, at virksomhederne har indsigt i alt det, der ligger uden om brugen af produktet. Samtidig skal leverandøren have stor forståelse for, hvordan brugeren tænker, agerer og motiveres.

Virksomheden DigiRehab er en af de virksomheder, der har deltaget i et projektforløb i Danish Life Science Cluster. Efter projektet er virksomheden blevet endnu skarpere på, hvordan de kan kommunikere om værdien og resultaterne af deres produkt over for henholdsvis borgeren og kommunen.

DigiRehab har udviklet en omfattende digital træningsplatform, og resultaterne for borgerne var tydelige for virksomheden. Tidligere kunne det dog være en udfordring at formidle de positive effekter på en let tilgængelig måde.

Nu har virksomheden fået 1:1 sparring fra bl.a. en designpsykolog. Fokus har været på at nedbringe kompleksiteten væk i både deres dokumentation og kommunikation af værdien af borgers brug af deres løsning.

Brug for bedre måde at vise resultater

DigiRehab har sammen med en række andre virksomheder været en del af projektet Sundhedsrelateret adfærdsdesign i Danish Life Science Cluster. Projektet har til formål at hjælpe virksomheder til et produktdesign, der bedst kan understøtte patienten, borgeren – og i DigiRehabs tilfælde – også beslutningstageren.

DigiRehab leverer en træningsløsning til en borgergruppe, som forventeligt bliver dårligere år for år. Derfor er det normalt, at kurven for borgerens fysisk går nedad, forklarer udviklingschef Michael Harbo.

– Men nedadgående kurver sælger ikke varer, så vi fik hjælp til at se, at vi havde brug for en bedre måde til at vise vores løsnings resultater. Sammen med projektteamet fandt vi en metode til at vise effekten både hos de borgere, der bliver bedre og hos dem, der bliver mindre dårlige, end de var på vej til at blive, forklarer Michael Harbo.

Grafisk overblik over hele rejsen

I projektet har DigiRehab bl.a. fået hjælp af adfærds- og designpsykolog Rune Nørager. Han har bl.a. brugt et værktøj kaldet et service blueprint.

Et service blueprint er en visuel, kronologisk fremstilling af den oplevelse, som brugeren af en løsning gennemgår. Rune Nørager har taget hver deltager i projektet gennem hele den rejse, deres brugere gennemgår.

– Et godt produkt er kun en lillebitte del af den samlede løsning. Mange virksomheder begår den fejl, at de ikke kender hele deres service blueprint. Det er vigtigt, at leverandører kender alle de faser, deres løsning skal kunne holde til – helt fra markedsføring over implementering og dokumentation til afrapportering, forklarer Rune Nørager.

Sundhedssektoren er kompliceret

Særligt i sundhedssektoren er et service blueprint et godt værktøj, fordi området er så kompliceret. Adgangsvejen for leverandørerne kan være forskellig afhængig af, om man vil sælge til kommuner eller hospitaler.

– Særligt små virksomheder med få løsninger på hylderne kan have svært ved at overskue hele rejsen for deres produkt. Derfor er det en god ide med et visuelt overblik. Dermed kan man udpege de touchpoints, hvor der er brug for at gøre en indsats, forklarer Rune Nørager.

Viden og sundhedssektoren er afgørende

Michael Harbo fra DigiRehab fortæller, at virksomheden har haft gavn af, at samarbejde med eksperter i projektet, der både kender til arbejdsgange i en privat virksomhed og i den danske sundhedssektor.

Rune Nørager påpeger, at det netop er dét, specialisterne i en klynge som Danish Life Science Cluster kan.

– Samspillet har fungeret, fordi Danish Life Science Cluster har alt den viden om processerne i sundhedssektoren, som virksomhederne har brug for. Ved fælles hjælp har vi kunne udpege de touchpoints, som virksomhederne har haft behov for at arbejde med, forklarer Rune Nørager.

– Vi har lært, at det er enormt vigtigt, at de eksperter, vi samarbejder med, har konkret viden om vores kunder – altså det offentlige. Det er en kompleks sektor, og input fra Danish Life Science Cluster har været værdifulde. Samtidig vil jeg klart anbefale andre virksomheder at få en designpsykolog til at kigge deres produkt og løsning igennem, siger Michael Harbo.

Danish Life Science Cluster er nu klar til at guide fire nye virksomheder gennem projektet Sundhedsrelateret adfærdsdesign.

Fakta om Sundhedsrelateret adfærdsdesign:

  • Projektet er en del af Circular Co-Creation programmet, der er finansieret af EU’s strukturfond.
  • Målet med projektet er at gennemføre et accelereret udviklingsforløb rettet mod konkrete produkter.
  • Virksomhederne får gennem et praktisk forløb tilført viden om det teoretiske grundlag for behavioral change og derefter arbejder de med at indarbejde dette i design af produkt og implementerings-processen.

    Illustration:Pixabay