12 mdr. til at omsætte life science-strategien til konkrete resultater

Working on steps shaped jigsaw puzzle. Drawing up arrow on blackboard.

Danish Life Science Cluster skal levere synlige resultater inden for et år. Sundhedsklyngen vil sikrer, at vejen fra innovation til marked bliver langt smidigere, så Danmark bliver et udstillingsvindue for innovation inden for life science og velfærdsteknologi.

Kronik af Kim Kjøller, bestyrelsesformand i Danish Life Science Cluster og Bjarke Bak Christensen, direktør i Danish Life Science Cluster.

Regeringen har netop lagt op til en ny strategi, som skal sikre, at life science-branchen, der beskæftiger sig med medicinske og velfærdsteknologiske områder, fortsat skal være én af Danmarks største styrkepositioner. Samtidig skal strategien rykke Danmark endnu længere frem på den internationale scene for life science. Den nydannede sundhedsklynge Danish Life Science Cluster er klar til at bidrage til at indfri denne ambition – og det bør ske hurtigt.

Den nye life science-strategi indeholder 38 initiativer, der bl.a. vil styrke rammerne for forskning og udvikling, sikre bedre brug af sundhedsdata og sætte fokus på Danmark som udstillingsvindue for en life science-industri i verdensklasse.

Danish Life Science Cluster – Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi – er netop blevet dannet, og klyngen bliver den naturlige aktør for at sikre, at den ambitiøse strategi bliver omsat til konkrete handlinger og resultater for patienterne.

Og Danish Life Science Cluster har store ambitioner og har sat sig selv en deadline.

Den nye life science-strategi inkluderer de fleste af de indsatsområder, der har været arbejdet med i årevis. Så selvom strategien er formuleret som en langstrakt plan, mener vi i Danish Life Science Cluster, at tiden er moden til hurtig eksekvering.

Danmark som udstillingsvindue

I den nye nationale klynge for life science og velfærdsteknologi samles alle aktører, offentlige og private, inden for medtech, biotek, velfærd og farma, og vi bør derfor hurtigt kunne forvandle ord til handling.

Vores ambition i Danish Life Science Cluster er, at vi skal levere synlige resultater inden for et år!

Et af de områder, life science-strategien nævner, er ’Danmark som udstillingsvindue’– strategiens punkt nr. 19. Dette punkt er helt centralt for dansk life science – det er også ét af de områder, der volder flest udfordringer. Derfor bliver strategiens initiativ om at gøre Danmark til et udstillingsvindue for life science i verdensklasse ét af de primære arbejdsområder i Danish Life Science Cluster.

I strategien står bl.a. at: ’et velfungerende hjemmemarked er afgørende for at kunne tiltrække udenlandske investeringer, som er vigtige for udvikling af ny teknologi, ny viden og nye produkter.

Men hjemmemarkedet er netop et af de allersvageste led i den danske sundhedssektor – og det kan på sigt koste os arbejdspladser, iværksættermiljøer, og innovationskræfter og investeringer.

Vil gøre en forskel

I Danmark er vi stærke på ideer, innovationsvilje og udvikling på tværs af erhvervsliv, videnmiljø og et stærkt sundhedsvæsen. Men vi har fortsat store udfordringer med at få idé og innovation til at gøre en stor forskel for patienterne – det er nemlig umådeligt svært for mindre danske virksomheder at få solgt deres løsninger til sundhedssektoren. Det er ganske enkelt for vanskeligt at komme ind på sundhedsmarkedet for nye virksomheder.

En analyse fra SMVDanmark viser, at 62 procent af SMV’erne opgiver at byde på offentlige udbud, selvom deres løsninger er relevante, fordi det er for ressourcekrævende for en lille virksomhed at deltage i udbuddene.

Det betyder desværre, at den danske sundhedssektor kan virke som en uopnåelig kunde for start-ups og SMV’er. Og når små virksomheder ikke kan komme ind på deres hjemmemarked, får vi ikke løftet segmentet af innovative virksomheder, og samtidig misser de dygtige sundhedsmedarbejdere chancen for at arbejde med den nyeste teknologi. Taberne bliver i sidste ende patienterne, der går glip af den nyeste udvikling inden for behandling.

Sætter barren højt

Når danske virksomhederne sigter mod udlandet og ikke kan fremvise erfaringer fra hjemmemarkedet – altså kunder i den danske sundhedssektor – bliver det endnu sværere at opdyrke et eksportmarked.

Derfor vil én af vores primære indsatser i Danish Life Science Cluster være at sikre, at vejen fra innovation til marked bliver langt smidigere, så Danmark bliver et udstillingsvindue for innovation inden for life science og velfærdsteknologi.

I Danish Life Science Cluster mener vi, at:

  • Virksomhederne skal have bedre mulighed for at finansiere skalering af deres løsning.
  • Det offentlige udbudssystem bør tilpasses, så SMV’er i højere grad får mulighed for at deltage.
  • Der skal skabes støttemuligheder til det offentlige, så de i højere grad initieres til at købe nye danskudviklende løsninger.

Bag Danish Life Science Cluster står et stærkt partnerskab af både universiteter, GTS´er, regioner, branche- og erhvervsorganisationer og erhvervsklynger. Hermed samler vi alle aktører og interessenter inden for sundhed i hele landet på en fælles platform.

Derfor bør vi være ambitiøse og stræbe efter, at levere holdbare resultater hurtigt.