Lyset i Erhvervsfyrtårn Life Science er tændt – nu skal innovationen slippes fri

Københavns Rådhus var pakket med pinger fra sundhedsområdet mandag 28. marts, da Erhvervsfyrtårn Sund Vægt blev skudt i gang med indslag fra ministre, borgmestre og topchefer. Alle er indforstået med den store opgave, der venter, og alle er opsatte på at finde løsningerne.

Opgaven er stor. Erhvervsfyrtårn Sund Vægt skal finde løsninger, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Men partnerskabet bag er også stort, og lige præcis det var til at se med det blotte øje, da Life Science Summit løb af stablen mandag 28. marts med en gæsteliste på cirka 200 personer.

Danish Life science Cluster og Novo Nordisk havde sammen inviteret. Og udover deltagere fra partnerskabet bag Erhvervsfyrtårn Life Science, så var eksempelvis også overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) deltagere på mødet.

– Det er lykkedes at skabe et usædvanligt bredt og stærkt konsortium til at løse opgaven, indledte erhvervsministeren med at sige i sin tale og tilføjede så:

– Og jeg bliver faktisk stolt og imponeret over, hvor stor en opbakning og engagement I evner i fællesskab at kanalisere ind i det her projekt. I har, jer der er særligt bærende kræfter i det her projekt, vist, at I har både ambitionen og midlerne til at løfte det. Og der er grund til at sige jer stort tak for det, sagde Simon Kollerup.

Læs om: Erhvervsfyrtårn Life Science I Sund Vægt

Store partnerskaber til store projekter

Projektet har sine rødder i hovedstadsregionen, og den fælles ambition om at løse et af de mest presserende problemer for velfærdssamfundet – problemet med svær overvægt – har netop kunnet samle en bred række af aktører.

Og Danish Life Science Clusters direktør, Diana Arsovic Nielsen, er klar på at agere som den neutrale formidler i midten, der sikrer fremdrift imellem offentlige og private aktører, så missionen lykkes.

– Vi skal holde fokus på, at vi har én mission, som vi alle dedikerer os til at løse – både med engagement og ressourcer og med opbakning fra både det offentlige og private, sagde Diana Arsovic Nielsen i det indledende oplæg.

CEO i Danish Life Science Cluster Diana Arsovic Nielsen.

Formanden for Erhvervsfyrtårn Life Science, CEO i Novo Nordisk Lars Fruergaard, var også deltager i det oplæg.

– Hvis man skal lykkes med at gøre hovedstaden til en vækstdriver inden for life science, så skal man lykkes med at få bragt aktører sammen, og man skal lykkes med innovation. Og når vi taler svær overvægt, så er vi ikke lykkedes endnu, sagde han og tilføjede:

– Når vi kombinerer den store, svære vision med et kraftcenter som hovedstadsregionen, så har det en katalyserende effekt, som jeg tror gør, at vi kan lykkes.

Tænk udbud på en ny måde

Og der er nok tal at kigge på, når der skal sættes fokus på, hvorfor der er brug for en indsats imod svær overvægt nu.

Ifølge tal fra OECD var ni procent af Danmarks udgifter til sundhed i 2019 relateret til overvægt. Og tal fra den nye nationale sundhedsprofil viser, at udviklingen går i den forkerte retning, og at næsten 1 million danskere nu har et BMI på over 30 og dermed lever med svær overvægt.

Samtidig vil fremtiden generelt byde på færre personer i den arbejdsdygtige alder og flere ældre.

Den udvikling skubber balancen for det økonomiske fundament under samfundet og sundhedsvæsenet.

Så for at nå i mål med at finde de løsninger, der på sigt kan knække den opadgående kurve for svær overvægt, skal der tænkes nyt.

Danish Life Science Clusters direktør, Diana Arsovic Nielsen, fremhævede eksempelvis muligheden for at ændre i måden at tænke udbud på, så de i stedet bliver en innovationsplatform for nye løsninger, frem for kun at fokusere på at være omkostningseffektive.

Fejl er bare læring mod løsningerne

For at komme i mål med den overordnede ambition, skal der igangsættes en række konkrete projekter, som i sidste ende alle skal forsøge at finde måder at forebygge, opspore og behandle svær overvægt på.

– Der vil komme mislykkede innovationsforsøg, som jo sådan set ikke er en fejl. Det er bare en læring. Og så rykker vi videre til næste læringsproces. Det skal vi alle være bedre til at italesætte. Nu prøver vi noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvordan det kommer til at udfolde sig, men vi kommer til at lære undervejs, og så tager vi den derfra, sagde formanden for Erhvervsfyrtårn Life Science, Lars Fruergaard.

Næste skridt i projektet er 7. april, hvor virksomheder og offentlige aktører er inviteret til informationsmøde om en pulje på 16 millioner, der kan gives til virksomheder med løsninger på svær overvægt eller ulighed i sundhed.

Læs om: Kick off for virksomheder i Erhvervsfyrtårn Life Science 

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312