Medarbejdere er blevet teknologiparate efter projekt om løsninger til medicinhåndtering

Struer Kommunen har testet en række løsninger til digital medicinhåndtering. Projektet har gjort medarbejderne mere modne til at arbejde med velfærdsteknologier, og borgerne er glade for at være selvhjulpne. Kom til erfaringsmøde om medicinhåndtering i Danish Life Science Cluster.

Hvad er løsningen på udfordringerne med medicinhåndtering for borgere i eget hjem?

På temadagen Fremtidens medicinhåndtering er digital forsøger vi at finde svaret. Kom med og hør om erfaringer, udfordringer og potentialer fra fire kommuner, som alle har testet en række løsninger til medicinhåndtering.

Sammen med Syddjurs, Hedensted og Aarhus Kommune har Struer Kommune deltaget i projektet ’Medicin til tiden’. Ifølge udviklingskonsulent og sygeplejerske Aniette Weibrecht har projektet skabt en række værdifulde læringer. Bl.a. er erfaringen fra Struer Kommune, at forskellige borgere har brug for forskellige tilbud.

– Der findes en lang række løsninger på markedet, og man skal gøre sig klart, at man ikke bare kan indkøbe ét mærke og bede alle bruge det. Der er stor forskel på borgernes kompetencer og behov, og derfor er man nødt til at finde den rette løsning til hver borger, fortæller Aniette Weibrecht.

Teknologi gør borgere selvhjulpne og frie

På temadagen om medicinhåndtering den 3. november hører vi bl.a. om den kvantitative evaluering af projektet fra Fælles Service Center i Region Midtjylland og om mulighederne for support, lager og logistik.

Sammen med kolleger fra de tre andre kommuner vil Aniette Weibrecht dele sine erfaringer, og én af de vigtigste er, at borgerne generelt er glade for at blive tilbudt en medicinhåndteringsløsning.

– De fleste borger er så glade for, at de selv kan styre deres medicin. De ønsker at være selvhjulpne og at bevare deres frihed, og derfor er en teknologisk medicindispenser den helt rette løsning for dem, så de ikke skal afvente besøg fra plejepersonalet, fortæller Aniette Weibrecht.

Personalet er blevet klar til flere teknologier

En anden stor fordel ved at have testet en række forskellige teknologiske løsninger er ifølge Struer Kommune, at processen har gjort medarbejderne mere trygge ved teknologi generelt.

– Det er tydeligt, at vi som personale er blevet mere teknologiparate jo flere løsninger, vi afprøver. Tilbagemeldingerne er meget positive – bl.a. kan personalet se en klar fordel i de modeller, som har alarmkald, hvis medicinen ikke bliver taget. Det har aflastet medarbejderen, og de fortæller, at de er glade for, at der nu ér ting mindre, de skal gå og være opmærksomme på, fortæller Aniette Weibrecht.

Hør mere på: Temadag: Fremtidens medicinhåndtering er digital

For mere information

Projektleder

Charlotte Søgaard Kristensen (Barsel)

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 4046 2410