Medlemsundersøgelse 2022: Mere OPI og samarbejde med videninstitutionerne

Hvordan skaber vi i Danish Life Science Cluster bedst værdi for vores 247 medlemmer? Vi har netop gennemført den nationale sundhedsklynges første medlemsundersøgelse. Undersøgelsen resulterer i, at vi fremover bl.a. vil have endnu mere fokus på at engagere medlemmer i vores aktiviteter og på at skabe synlighed om vores medlemstilbud.

Danish Life Science Cluster har nu eksisteret i to år. Det har været en lang proces at etablere en ny national sundhedsklynge, og vi har nu for første gang systematisk indhentet input fra vores medlemmer om den værdi, Danish Life Science Cluster skaber.

– Som forening er vi drevet af behov og ønsker fra vores medlemmer – den værdi vi skaber, skaber vi sammen i foreningen. Derfor er det rart, endeligt at være nået til et punkt, hvor vi for alvor kan åbne for input og ønsker, så vi kan videreudvikle Danish Life Science Cluster til at matche medlemmer og partneres behov, siger Kim Kjøller, bestyrelsesformand i Danish Life Science Cluster.

I løbet af de seneste par uger har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmer i klyngen er blevet bedt om at give feedback på bl.a. medlemskab, sparring, events og netværkstilbud.

Brug for at vi gør fordelene mere tydelige

Besvarelserne på medlemsundersøgelsen er generelt positive, men Diana Arsovic Nielsen har trukket et par punkter ud, hvor vi skal rette vores fokus fremover.

– Vi har været i en opbygningsfase, hvor et stort fokus har været på at udvikle ideer til, hvordan vi skaber de bedste tilbud til medlemmerne. Fremadrettet skal vi være opmærksomme på at få formidlet, hvilken værdi det enkelte medlem får af at være en del af klyngen, og vi ser frem til fortsat at have tæt dialog om ønsker og behov hos vores medlemmer, fortæller Diana Arsovic Nielsen.

Medlemmernes feedback og input

Resultater fra medlemsundersøgelsen 2022 viser bl.a. følgende:

1) Medlemmerne er generelt tilfredse.

2) Medlemmerne bakker op om vores fire programmer (fokusområder):

  1. Forskning og kommercialisering
  2. Offentlig-privat innovation
  3. Data og sundhedsteknologier
  4. Internationalisering

3) Medlemmerne vil gerne engagere sig mere i foreningens aktiviteter, fx byde ind med gratis lokaler, holde oplæg o.a.

4) Medlemmerne vil gerne lave mere OPI og samarbejde med videninstitutionerne.

Og hvilke ønsker har medlemmerne også fremadrettet – hvad skal vi blive bedre til?

  • Medlemmerne mangler kendskab til bl.a. vores netværksgrupper og internationale aktiviteter
  • Flere medlemmer vil gerne deltage i vores projekter
  • Medlemmerne vil gerne have mere indsigt i nyeste viden og forskning – og hvordan det kan give værdi i deres organisation

I den kommende tid vil Danish Life Science Cluster i samarbejde med bestyrelsen lave en model for, hvordan medlemmernes ønsker og behov kan sættes i spil i forhold til foreningens strategi.

Medlemmerne vil have mere OPI og samarbejde

Noget af det, der går igen i medlemsundersøgelsen er efterspørgslen efter mere offentlig-privat innovation og mere samarbejde med videninstitutionerne. For at imødekomme dette ønske har Danish Life Science Cluster netop åbnet den digitale platform Connect.

Her kan klyngens medlemmer og andre gratis oprette en profil og bl.a. finde:

• Innovationsprojekter
• Netværksgrupper
• Arrangementer
• Videndeling og adgang til forskning
• Sparring og match til samarbejde
• Internationale aktiviteter, viden og netværk

Læs om: Connect – vores digitale netværksplatform

Bliv medlem og brug din stemme i Danish Life Science Cluster

Som medlem får du adgang til et stort netværk af virksomheder, videninstitutioner, kommuner, regioner, interesseorganisationer og offentlige myndigheder inden for life science og velfærdsteknologi.

Vil du have indflydelse på at forme aktiviteter og tilbud i Danish Life Science Cluster til gavn for dig, andre medlemmer og vores øvrige samarbejdspartnere?

Bliv medlem

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076