Mere automation i sundhedssektoren – her er barrierer og løsninger

Der er et kæmpe potentiale for at lade automationsløsninger hjælpe et hårdt belastet sundhedspersonale. Men udviklingen af løsninger kommer ikke af sig selv – der er for mange barrierer. Så hvad skal der til? Her er bud på løsninger fra panelet på Hospital Automation Summit 2023.

Det er svært at få armene ned i bare begejstring: Robot- og automationsløsninger udgør et kæmpe potentiale som arbejdskraftbesparende og personaleaflastende teknologi i sundhedssektoren.

Så hvorfor er vi ikke kommet længere – hvad er barriererne og hvordan løser vi det på tværs af hospitaler, kommuner og virksomheder?

Dette var temaet på Hospital Automation Summit 2023, som blev afholdt i Odense den 24. maj med 150 deltagere.

BARRIERERNE for hospitaler og virksomheder

I oplægget ‘Barrierer for robotter i sundhedssektoren’ gav Birgitte Østergaard Sørensen, forretningsleder i Teknologisk Institut og Louise Halgaard Gotfredsen, chefkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation deres bud på barrierer for særligt virksomhederne, som skal løses for at automationsløsninger kan gøre gavn i sundhedssektoren:

  • Svær gennemskuelig salgsindgang på hospitalerne
  • Lang tidshorisont i udbudsproces kræver kapital
  • Kompleks integration med hospitals-it
  • Krav om evidens
  • Skræddersyede løsninger er dårlig forretning – de kan ikke sælges andre steder.
  • Lokale løsninger er svære at skalere
  • Produktegenskaber matcher ikke brugerbehov (sundhedspersonale)
  • Mennesker og organisering

Læs mere om barrierer i denne rapport fra Teknologisk institut

LØSNINGERNE fra region, hospital og virksomhed

Hvordan sikrer vi, at sundhedssektoren får gavn af virksomhedernes innovative løsninger til at løse de store udfordringer, og hvilke barrierer skal vi sammen rydde af vejen?

Panelet på Hospital Automation Summit 2023 gav deres bud:

Foto: Syddansk Sundhedsinnovation

Anne-Lise Høg Lejre, divisionschef, Teknologisk Institut:

– Vi står midt i en enorm digital transition, som vi ikke kan undvære. Derfor er det vigtigt, at vi understøtter udviklingen – både for leverandører og for det offentliges skyld – for denne transition kan ikke bære sig selv på kommercielle vilkår.

Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus:

– Der er sket en kæmpe udvikling i medarbejderkulturen. For år tilbage var mange bekymrede for at skulle arbejde med robotter, og i dag efterspørger medarbejderne selv automationsløsninger.

Denne velvillighed skal vi gribe og blive bedre til at aftage de mange løsninger, som vi i det offentlige selv er med til at udvikle i diverse projekter.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner:

– En af udfordringerne er, at vi arbejder med meget korte og snævre budgethorisonter, og samtidig tænker vi investeringer, som skal skabe værdi og resultater om 5, 10 eller endnu flere år ude i fremtiden. Desuden vil man ofte finde værdien af en given investering i en anden organisation eller sektor, end hvor den var placeret. Så der er brug for, at vi tænker i helheder og ikke i organisatoriske siloer.

Foto: Syddansk Sundhedsinnovation

Palle Veje, Business Development, Logistic, OMRON Group:

– Det offentlige skal være tydelige om deres behov. Alene Bispebjerg Hospital har for nylig lavet en liste over deres 100 mest presserende behov. Mon ikke andre hospitaler har nogle af de samme behov? Hvorfor går man ikke flere sygehuse eller regioner sammen, så virksomhederne kan se et større potentiale af aftagere?

Peder Søgaard-Pedersen, direktør, DI – Dansk Industri Life Science:

– Der er behov for at få identificeret de helt konkrete behov, så virksomheder ved, hvor de skal byde ind. Og så skal vi flytte os fra at tænke på relationerne som kunde-til-leverandør og i stedet tænke i partnerskaber.

Per Juul Nielsen, CEO, UVD Robots:

– Som leverandør løber vi ofte panden mod muren pga. organiseringen. Der kan være tykke vægge mellem afdelinger og personalegrupper. Derfor tror jeg, at innovationen kan have gavn af, hvis vi turde revurdere processer, workflows, protokoller og faggrænser.

Behovspyramide for automationsløsninger i sundhedssektoren
Deltagerne havde i løbet af arrangementet mulighed for at give deres bud på barrierer og løsningsforslag i en ”behovspyramide”.

Næste skridt for automatisering i sundhedssektoren

Robotteknologi og automationsløsninger har et stort potentiale for at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen. Men barrierne skal løses, så teknologien frigør personaleressourcer og løfter kvaliteten i specifikke behandlinger og skaber et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonale. Region Syddanmark har offentliggjort analysen “Det syddanske økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren”, som fokuserer på styrkeforhold i det syddanske økosystem for robotteknologi samt udviklingspunkter.

Læs om: Syddanmark – Et unikt økosystem for robotteknologi til sundhedssektorenHospital Automation Summit 2023 blev arrangeret af  Odense RoboticsTeknologisk InstitutCentre for Clinical Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster.

Vil du flere nyheder og invitationer til arrangementer?

Ja tak – hold mig opdateret

For mere information

Controller

Bjørg Dam

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 5121 7296