Mød Danish Life Science Cluster i alle fem regioner

Billede: Pixabay

Danish Life Science Cluster får hovedkontor i København og regionale HUBS fire andre steder i landet. Dermed får klyngens medlemmer kort til sparring og viden, fortæller bestyrelsesformand Kim Kjøller.

Den nationale sundhedsklynge får kontorer i både København, Aalborg, Aarhus, Odense og et sted i Region Sjælland, som endnu ikke er fastlagt. Flere steder bygger den regionale hub videre på de tidligere klynger, så personale og aktiviteter fortsætter.

Den fysiske tilstedeværelse på tværs af landet giver flere fordele, fortæller bestyrelsesformand Kim Kjøller:

– Vi har en række hubs i hele landet, som allerede har deres specialer og brede kompetencer, fordi de tidligere har været baser for velfungerende klynger. Det giver to unikke fordele for Danish Life Science Clusters medlemmer. Dels har man altid et kontor i nærheden, hvor man er velkommen til at henvende sig, og hvor mange kender medarbejderne. Én af de store fordele er, at medarbejderne kender områdets erhvervsliv, og de har erfaringer i at samarbejde med den primære og sekundære sundhedssektor i deres område, siger Kim Kjøller.

På den anden side har Danish Life Science Cluster allerede en solid basisviden om samarbejde på tværs af sektorer fra de tidligere klynger MTIC, LSI, BioPeople og Welfare Tech, som hele landet nu kan trække på.

– Tidligere vidste en virksomhed i København måske ikke, hvilke kompetencer, der sad i Aarhus eller Odense, og hvordan disse kompetencer kunne bringes i spil. Og på samme måde kunne et universitet stå og mangle en virksomhed til en konkret opgave. Med Danish Life Science Cluster bliver vi alle samlet om ét bord, og det bliver meget nemmere at sætte de relevante spillere sammen og at skabe de rette partnerskaber, mener Kim Kjøller.