Norden som det første springbræt til eksport og internationalisering

Nordic Webinar Series

Overvejer du at sælge din løsning til hospitaler og kommuner i de nordiske lande? Få her den nyeste viden og indsigt om hospitals- og plejemarkedet i Norge, Danmark, Sverige og Finland fra webinarserien ‘Gain insight into the Nordic market’.

Hvordan kontakter og sælger jeg til hospitaler og kommuner i Norden? Og hvordan er sundhedssystemet i de enkelte lande organiseret?

Sundhedssystemerne i de nordiske lande minder på mange måder om hinanden, så derfor er det nordiske marked et godt springbræt for danske, svenske, finske og norske virksomheder, der vil eksportere og internationalisere.

Derfor var godt 200 deltagere, primært fra virksomheder, med på webinarserien “Gain insight into the Nordic market”, som for nyligt har været afholdt fra henholdsvis Sverige, Norge, Danmark og Finland. Her fik deltagere indblik i det nordiske hospitals- og plejemarked via oplæg fra nøgleaktører, der formidlede værdifulde fakta og cases til inspiration.

Deltagerne fik også viden om opbygningen af sundhedssystemerne i de nordiske lande, og lærte hvordan de skaber relationer og sælger til de forskellige aktører på markederne.

Hent optagelser af webinar og præsentationer her

Hovedpunkter om de nordiske markeder

Men selvom de nordiske lande på mange områder er ens, så er der også forskelle på de fire markeder, som virksomheder skal være opmærksomme på.

Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Danish Life Science Cluster og vært på webinaret om det danske marked, giver her fire eksempler:

  1. Finland er i øjeblikket i gang med en større sundhedsreform, og det kan derfor være svært at finde de rigtige beslutningstagere.
  2. Sverige benytter i højere grad private aktører. Det gør det nemmere for virksomheder at få adgang til hospitals- og plejemarkedet.
  3. Norge består af 970 (ofte små) kommuner, og det er svært at finde de rigtige veje ind. Dog har Norge et stort investeringsprogram, som understøtter fuld udrulning (af velfærdsteknologi). Så her er et stort potentiale for virksomheder.
  4. Danmark er langt fremme i forhold til parathed og implementering af digitale teknologier. Derudover har Danmark datasæt, som går langt tilbage – og derfor er interessant for virksomheder.

De fire nøgleaktører fra webinarserien, Business Region Gothenburg (Sverige), Norwegian Smart Care Cluster (Norge), Oulu Health (Finland) og Danish Life Science Cluster, giver her deres bud på vigtige hovedpunkter fra webinarserien.

1) Hvorfor har så mange deltagere og særligt virksomheder vist interesse for webinarene om det nordiske marked?

Iris Öhrn, Investment Advisor- Life Science, Business Region Göteborg:

– Selvom vi nogle gange omtaler sundhedssystemet i Norden som et ret ens system, så har virksomhederne forstået, at der i praksis er tale om fem ret forskellige markeder. Ikke kun på den måde markederne er organiseret, men også i de faktiske udfordringer og muligheder.

Therese Oppegaard, Business Development Manager, Norwegian Smart Care Cluster:

– I vores klynge ser vi, at de fleste af vores virksomheder ser Norden som det første springbræt til eksport og internationalisering. De nordiske lande har ret ens og velkendte velfærdsmodeller, hvilket gør det naturligt at tænke på, at det, der dur i Norge, også kan fungere i f.eks. Danmark. Vi har en stor grad af relativt tidlige SMV’er, som måske mangler økonomi og arbejdskraft til at gå ind på mere komplekse markeder med mere ukendte sundheds- og velfærdssystemer.

Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Internationalisation – Cluster Excellence, Danish Life Science Cluster:

– Jeg tror, den store tilslutning og deltagelse på denne webinarserie skyldes det målrettede indhold til netop virksomheder, som er i gang med at komme ind på de nordiske markeder. De deltagere, der ikke er virksomheder, er personer som i det daglige rådgiver virksomheder om eksport til andre nordiske lande.

Minna Komu, OuluHealth Network director, BusinessOulu:

–  Jeg var glad for at se et stort publikum med en aktiv indstilling. Andre nordiske lande er normalt næste skridt for danske, norske, svenske og finske virksomheder. Derfor er de virkelig ivrige efter at modtage yderligere information, som er meget værdifuld for dem i deres forretningsudviklingsaktiviteter.

 

2) Hvad spørger deltagerne om?

Iris Öhrn, Investment Advisor- Life Science, Business Region Göteborg:

– Deltager ønsker at forstå og spørger: hvad er kundernes behov, hvad er processen for at introducere produkter, og hvordan får man støtte til at udvikle en bedre markedsadgangsstrategi og forhåbentlig være i stand til at identificere de rigtige supportorganisationer?

Therese Oppegaard, Business Development Manager, Norwegian Smart Care Cluster:

– De mest presserende spørgsmål for virksomheder er indkøbspraksis og indgangspunkter: Hvordan kommer de i kontakt med deres første kunde, hvordan skal de tilpasse deres værditilbud, så de passer til markedets behov og udløser interesse osv.

Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Internationalisation – Cluster Excellence, Danish Life Science Cluster:

– Spørgsmål som: Kan vi få præsentationen? Kan man se videoen, selvom man ikke kan nå at deltage? Det er for mig et klart signal om værdien i at afholde denne type videnwebinarer, som indeholder en masse vigtig viden samlet i et letfordøjeligt format, som du kan genbesøge og dykke dybere ned i.

Minna Komu, OuluHealth Network director, BusinessOulu:

– Deltagerne var især ivrige efter at lære mere om vores testbeds. Hvordan fungerer de, og hvordan de kan komme i kontakt med testbeds. Deltagerne spurgte også om offentlig vs. privat sundhedspleje, hvordan forholdet er i Finland. Sidst men ikke mindst var der delegerede, der bad om information om, hvordan vi hjælper udenlandske virksomheder med at opskalere deres forretning i Finland.

 

3) Hvad overraskede jer undervejs?

Iris Öhrn, Investment Advisor- Life Science, Business Region Göteborg:

– Det er svært at få offentlige organisationer til selv at præsentere sundhedsmarkedet og -systemet for virksomhederne. Vi (Business Region Gothenburg, red.) vil gerne vise vores engagement i at fremme flere forretningsforbindelser i Norden og faktisk sikre, at offentlig-private samarbejder ikke kun er formuleringer, men konkrete handlinger.

– Vi er alle afhængige af hinanden for at fremme bedre sundhed og velvære. Jo mere virksomhederne ved om behovene og udviklingen på de enkelte markeder, jo lettere vil det være for dem at udvikle produkter, der matcher disse behov, og som dermed implementeres og bruges af patienter og plejere.

Therese Oppegaard, Business Development Manager, Norwegian Smart Care Cluster:

– Det var dejligt at se, at mange af deltagerne var fra lande uden for Norden: fra udenlandske ambassader og brancheforeninger. Jeg synes, NorCare-samarbejdet (se faktaboks, red.) har fundet et meget godt overordnet spin på disse webinarer, som gør det interessant og værdifuldt, men samtidig har få krav til deltagerne.

Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Internationalisation – Cluster Excellence, Danish Life Science Cluster:

– Det overraskede mig, at næsten 200 virksomheder har tilmeldt sig denne webinarserie. Det viser, at vi rammer et behov, og at det arbejdsparadigme vi har haft i NorCare siden 2013 ”one common nordic market”, begynder at nærme sig virkeligheden, når man ser på digitale sundhedsløsninger. Dette er jo også bakket op af Nordic Booster Board (link?), som også var en kæmpe succes.

Minna Komu, OuluHealth Network director, BusinessOulu:

– Jeg var positivt overrasket over, hvor aktiv deltagelse de delegerede viste. Nogle gange har folk en tendens til ikke at være så aktive i webinarer, da der har været en del af dem i COVID-19-tiden, men dette var bestemt et interessant emne, og diskussionen var meget livlig.

 

Om det nordiske (klynge-)samarbejde NorCare

Webinarserien ‘Gain insight into the Nordic market’ er del af en række aktiviteter, som er arrangeret af NorCare – et klyngesamarbejde mellem de fire nordiske lande: Norge, Sverige, Finland og Danmark. NorCare har eksisteret siden 2013 og koordinerer løbende aktiviteter til gavn for både offentlige og private aktører.

Deltag på flere webinarer og events om internationalisering

Vil du have besked om kommende internationale aktiviteter, så tilmeld dig vores internationale mailingliste.

Ja tak – giv mig besked om internationale aktiviteter

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931