Ny rapport: Mere fokus på grøn omstilling og digitalisering – men virksomhederne mangler arbejdskraft

FORCE Technology og Danish Life Science Cluster udgiver i samarbejde med en række partnere en ny rapport, der viser, at danske life science-virksomheder sætter mere og mere fokus på grøn omstilling og digitalisering. Men udviklingen risikerer at blive ramt af en stor mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Grøn omstilling og digitalisering fylder markant mere i sektoren i dag end for tre år siden.

Det viser den nye rapport ’Teknologiske behov og udfordringer i life science-industrien i Danmark’.

Samtidig fremgår det af rapporten, at rekrutteringsvanskeligheder er den største udfordring for hele industrien og for den enkelte virksomhed. Direkte adspurgt svarer 51% af de responderende virksomheder, at rekruttering er deres største udfordring, og blandt de mellemstore og store virksomheder er tallet oppe på ca. 70%.

Grøn omstilling og digitalisering fylder mere i life science-sektoren

Rapporten blev udarbejdet første gang for tre år siden, og den nye version dokumenterer, at life science-virksomheder har stort fokus på grøn omstilling, idet hele 78% svarer, at grøn omstilling er enten vigtig eller meget vigtig – et tal der i 2020 lå under 50%.

Tilsvarende er der også høj fokus på digitalisering, idet 85% af de adspurgte i undersøgelsen anser området som vigtigt eller meget vigtigt – i 2020 var det tal 87%.

– Rapporten tegner et tydeligt billede af en dansk life science-industri, der er i fuld gang med the twin transition – altså arbejdet med digitalisering som middel mod en mere grøn og bæredygtig fremtid. Det er på alle måder den rigtige udvikling, der er i gang, godt hjulpet på vej af nye teknologier, data og bredt innovationssamarbejde med aktører fra hele life science-værdikæden. Vi oplever stor efterspørgsel på teknologiske kompetencer, og rapporten understreger endnu tydeligere, hvor meget virk-somhederne både vil og kan flytte sig til fordel for det grønne, siger Hanne Christensen, CEO, FORCE Technology.

Bæredygtighed og digitalisering følger tidsånden

Øget fokus på grøn omstilling viser sig bl.a. ved, at en betragtelig større andel af virksomhederne nu er kommet i gang med – eller er nået langt – med initiativer som fx:

  • implementering af ESG-rapportering
  • omstilling af produktionen mod mindre spild og energiforbrug
  • mindre CO2-udledning
  • forbedring af produkters miljøaftryk samt
  • overgang til bæredygtige materialer, mfl.

Virksomhederne svarer desuden, at data i 2023 har fået en anderledes høj værdi. Det viser sig ved, at der i dag i langt højere grad benyttes data i hele produktionskæden – fra data til optimering af fremstillingsprocesser, over anvendelse af brugsdata i produktudviklingen, til brug i dokumentation og rapportering.

Det er en markant udvikling i forhold til i 2020.

Det er i stigende grad simulering, robotteknologi, AI og machine learning, virksomhederne benytter sig af – men også stadig kæmper med at høste fuldt udbytte af.

Læs om: Life science-industriens teknologiske udfordringer
Fakta

Rapporten er baseret på en anonym spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 153 respondenter i danske life science-virksomheder. Besvarelserne er indsamlet i perioden maj-juni 2023.

Spørgeskemaerne er en gentagelse af samme undersøgelse foretaget i december 2020.

Undersøgelsen er lavet af FORCE Technology i samarbejde med Danish Life Science Cluster, Lægemiddelindustriforeningen LIF, Medicoindustrien, DI Life Science, Knowledge Hub Zealand, Medicon Valley Alliance og Life Science Fyn.

  • Danmarks Life-science-industri beskæftiger godt 50.000 mennesker og står for ca. 20% af den samlede danske vareeksport.
  • Regeringen barsler med en strategi for life science for at sikre, at Danmark kan fastholde positionen som førende life science-nation. Efter planen bliver stra-tegien lanceret i foråret 2024.

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790