Nyt madkoncept kræver omorganisering og ledelse

Nyt madkoncept kræver omorganisering og ledelse

Et nyt menu-koncept skal sikre, at de indlagte på Regionshospitalet Gødstrup får den rette ernæring. Konceptet Min Mad tilbyder digitaliseret madbestilling og kostregistrering og er udviklet i et samarbejde mellem leverandør, personale og Danish Life Science Cluster. Men implementeringen af det nye koncept kræver omorganisering og et nyt syn på faggrupper og nye arbejdsgange.

På det nye Regionshospital i Gødstrup forbedres rammerne for ernæringsbehandling, og der kommer endnu større fokus på patienternes ernæringstilstand. Et nyt koncept skal sikre, at de indlagte patienter får den rette kost og undgår fejlernæring eller underernæring.

Flere undersøgelser viser, at op mod 40 % af de indlagte patienter ikke spiser nok eller spiser rigtigt – og det har stor indflydelse på deres sygdomsforløb, komplikationer og restitution.

Derfor er ’Koncept for klinisk ernæring, mad og måltider’ udviklet som et nyt kostkoncept i Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest.

Vil sikre bedre ernæring

Projektleder Ingeborg Krarup Rask ser frem til en helt ny måde at håndtere måltider til patienterne på.

– Vi ved, at mange patienter får et andet forhold til mad, når de er syge og indlagte. Nogle mister helt appetitten, men vi ved også, at vi med relativt få midler kan hjælpe disse patienter. Derfor indfører vi et nyt koncept, hvor patienterne kan spise, når de har lyst og vælge det, de har lyst til – inden for de rette ernæringsmæssige rammer, forklarer Ingeborg Krarup Rask, cand. scient. i klinisk ernæring.

Se video om Koncept for klinisk ernæring, mad og måltider fra Region Midt

Nyt sygehus er oplagt lejlighed til paradigmeskifte

’Konceptet for klinisk ernæring, mad og måltider’ er udviklet i tæt samarbejde med personalet. Men implementeringen vil ændre nogle arbejdsgange og gøre op med den faglige fordeling af en række arbejdsopgaver. Udflytningen til det nye Regionshospital i Gødstrup i februar og marts 2022 er en oplagt mulighed for at implementere det nye koncept og optimere arbejdsgangene, forklarer Ingeborg Krarup Rask.

– Det kan være vanskeligt at lave ændringer i sundhedsvæsenet. Derfor har medarbejderne spillet en vigtig rolle i udviklingen af kostkonceptet, så de hele tiden har kunnet følge vores tanker. De skal kunne se værdien for patienten og dermed for sundhedsvæsenet. Madkonceptet medfører et paradigmeskifte for både patienter, sygeplejersker og afdeling. Det har været en stor opgave – det er ikke nogen hemmelighed. Derfor har ledelsen også en vigtig opgave i implementeringen, fortæller Ingeborg Krarup Rask.

Nyt madkoncept kræver omorganisering og ledelse

Patienten kan bestille mad, der er ordineret efter en ernæringsscreening. 

Det kostfaglige personale, fx ernæringsassistenter, får ansvar for afsnitskøkkenet, og de anretter og serverer maden for patienterne. Tidligere lå opgaven med at anrette og servere hos serviceassistenterne, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Selvom ansvaret nu ligger hos de kostfaglige, vil de konkrete opgaver formentlig blive delt mellem faggrupperne.

Patienter får ordineret personlige menukort

Ernæringsenheden ved Hospitalsenheden Vest har været med til at videreudvikle den digitale it-løsning til madbestilling og kostregistrering Min Menu fra virksomheden Movesca. På Regionshospitalet Gødstrup hedder dette system Min Mad, og grundtanken er, at patienter skal kunne spise hvad de vil, når de vil og sammen med dem, de vil.

Alle patienter skal ved indlæggelsens start gennemgå en ernæringsscreening, og herefter får de ordineret en kostform eller diæt. Hvis patienten er i risiko for fejl- eller underernæring, skal de tilses af en klinisk diætist. Hver patient får herefter adgang til en personlig menu, som afspejler den kostform og diæt, der er ordineret til patienten.

Maden kan bestilles via patientterminal, mobil eller tablet. Min Mad har billeder af alle retterne samt oplysninger om indhold af retten. Maden tilberedes i køkkenet, som ligger centralt på alle sengeafsnit. Når maden er spist, kan patienten registrere det spiste i samme system. Systemet har desuden en indgang for plejen, kliniske diætister og personalet i afsnitskøkkenet.

Den helt store effekt af indførelsen af det nye Koncept for klinisk ernæring, mad og måltider skal ses på patienternes ernæringstilstand. Derfor er Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest sideløbende i gang med et forskningsarbejde, der skal undersøge, om konceptet har den hypotetiske effekt på patientens ernæringstilstand eller ej.

Medarbejdere er nøglepersoner i udviklingen

’MinMenu’ fra Movesca fungerer allerede på et par afdelinger rundt i landet. Men ønsket om at forebygge og behandle underernærede patienter på Regionshospitalet Gødstrup krævede en videreudvikling af den eksisterende løsning. Bl.a. ønskede Ingeborg Krarup Rask og kollegerne, at patienterne kunne bestille mad på alle tider af dagen, og den slags input har Movesca taget til sig, fortæller antropolog og seniorkonsulent i virksomheden, Mai Hoberg Nielsen.

– Det har været positivt at høre ønskerne fra Regionshospitalet i Gødstrup. Vi er opsatte på at skabe den bedste og mest relevante løsning til vores kunder – og to hospitalsafdelinger er sjældent ens. Derfor er vi nødt til at kende behovene på hvert enkelt hospital, og det gør et samarbejde som dette meget værdifuldt, siger Mai Hoberg Nielsen.

I udviklingsarbejdet har hun bl.a. analyseret hospitalets nuværende arbejdsgange og fået afklaret kravene til den nye løsning med ledelsen. Projektets nøglepersoner er de medarbejdere, der skal arbejde med det nye koncept for mad og måltider. De har derfor spillet en afgørende rolle i forventningsafstemningen og de efterfølgende tilpasninger og test.

I systemet registreres hvor meget, patienten har spist. Dermed har personalet et opdateret overblik over patientens indtag.

OPI er gavnligt for virksomheder, der leverer til sundhedssektoren

Mai Hoberg Nielsen vurderer, at det direkte samarbejde med slutbrugeren er særligt vigtigt for virksomheder, der udvikler løsninger til sundhedssektoren.

– Det er en enorm styrke for os at kunne være til stede på hospitalet. Det ville ikke være muligt at forestille sig scenarierne på en afdeling hjemmefra. Medarbejderne har veletablerede arbejdsgange, som er baseret på erfaring og viden, og som understøtter deres faglighed. Som virksomhed skal vi servicere medarbejderne. Der stilles i forvejen store krav til sundhedspersonalet, så vi skal ikke kræve, at de tilpasser sig en færdig løsning fra os, fortæller Mai Hoberg Nielsen.

Min Menu er delvist udviklet i Danish Life Science Clusters projekt CCC – Cirkular Co-Creation, som støtter op om principperne om at designe til mennesker, udvikle i partnerskaber og implementere med omsorg.

Læs mere om projektet Tværsektoriel kostregistrering i Danish Life Science Cluster

Fakta om Min Mad:

  • I systemet kan patient, pårørende eller personale bestille mad til patienten, når det passer ind i dennes dagsprogram
  • Patient, pårørende eller personale registrerer, hvor meget af det bestilte måltid, der bliver spist. Dermed har personalet et opdateret overblik over patientens indtag.
  • Pårørende kan også bestille mad og spise sammen med patienten.
  • Maden kan serveres på stuen, men patienter, der har brug for at blive mobiliseret, kan hente deres mad i afsnitskøkkenet.
  • På sigt skal Min Mad i Gødstrup integreres med EPJ.

Fotos fra Region Midts video.