Nyt samarbejde skal hjælpe virksomheder med at beskytte gode idéer og opfindelser

Danish Life Science Cluster og Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået et samarbejde, der skal være med til at sikre virksomheder nemmere adgang til viden om immaterielle rettigheder. Gennem aftalen kan virksomhederne bl.a. hente viden om, hvordan de kan beskytte deres idéer og opfindelser. Målet er at fremme vækst, produktivitet og konkurrenceevne.

Det kan være afgørende for en startup-virksomhed, at man får beskyttet sine immaterielle rettigheder tidligt. De immaterielle rettigheder, også kaldet IPR – Intellectual Property Rights – kan eksempelvis være design, tekniske opfindelser, produkts udseende samt logo og navn.

Ofte er IPR en forudsætning for vækst, skalering og arbejdspladser, og derfor vil Danish Life Science Cluster nu samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen, som ligger under Erhvervsministeriet.
Patent- og Varemærkestyrelsen arbejder for at sikre, at danske virksomheder har rettighederne til deres egne idéer, så de får de bedst mulige forudsætninger for vækst og udvikling – både i og udenfor Danmarks grænser.

Det nye samarbejde vil bl.a. arrangere webinarer og andre videndelingsaktiviteter til gavn for klyngens virksomhedsmedlemmer.

Virksomheder kan blive klogere på immaterielle rettigheder

Samarbejdet skal bl.a. sikre, at medlemmer af Danmarks life science-klynge får adgang til viden om IPR, der kan styrke innovation og forretningsudvikling, forklarer Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

– Virksomheder er i en hård global konkurrence, derfor er det vigtigt at beskytte de gode idéer og opfindelser. Ikke mindst i life science branchen, hvor Danmark har en styrkeposition, og som er en branche, der lever af forskning og udvikling. Vi er glade for med denne samarbejdsaftale at kunne nå endnu længere ud med viden og kendskab til immaterielle rettigheder i økosystemet blandt danske life science virksomheder og iværksættere, Sune Stampe Sørensen.

Det er første gang, at Patent- og Varemærkestyrelsen indgår en samarbejdsaftale med én af de nationale erhvervsklynger.

Viden skal omsættes til kommercielle løsninger

Diana Arsovic Nielsen, direktør i Danish Life Science Cluster siger:

– Når vi styrker samarbejdet og sammenhængen mellem virksomheder, vidensinstitutioner og sundhedsvæsen, så kan den unikke danske forskning og viden inden for life science og velfærdsteknologi omsættes til kommercielle løsninger til gavn for borgere i hele landet. Vi ser frem til gennem samarbejdsaftalen at understøtte og udbrede viden om beskyttelse af de immaterielle rettigheder, som fremmer vækst, produktivitet og konkurrenceevnen for de danske life science virksomheder.

Baggrund

Danish Life Science Cluster er Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi. Klyngen blev etableret i 2021 som en samarbejdsplatform, der binder økosystemet sammen på tværs af landet som en samlet væksthub indadtil i Danmark og udadtil i verden.

Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter og registrerer designrettigheder, varemærker og brugsmodeller. Samarbejdsaftalen mellem Danish Life Science Cluster og Patent- og Varemærkestyrelsen er gældende fra januar 2024 til 31.12.2025, og kan forlænges efter skriftlig aftale.

Om IPR

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, som vi i Danmark kalder for immaterielle rettigheder. IPR er en betegnelse for beskyttelsen af opfindelser og idéer gennem:

  • Patenter eller brugsmodeller: Tekniske opfindelser, fx mekanik, elektronik og lægemidler
  • Varemærker: Fx logoer, navne og slogans
  • Design: Et produkts udseende, fx møbler, værktøj og legetøj

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790