Nytårshilsen fra bestyrelsen

I Danish Life Science Cluster har vi en unik fordel, som skal sikre løsninger på en af tidens store sundhedsudfordringer. Vi har aktører fra hele sundhedens økosystem i vores netværk. Det skaber et stærkt potentiale for at udvikle innovative løsninger, der kan bekæmpe og forudsige svær overvægt. Læs om en af vores spændende opgaver i 2022 i bestyrelsesformand Kim Kjøllers nytårshilsen.

 

Kære alle

På vegne af bestyrelsen i Danish Life Science Cluster vil jeg gerne ønske alle et godt nytår.

2022 bliver år nummer to for Danmarks nationale klynge for life science. Vi ser frem til endnu mere samarbejde mellem sektorerne til gavn for dansk life science, sundhedspersonale, borgere og patienter.

Bestyrelsen i Danish Life Science Cluster er kendetegnet ved en bred baggrund inden for sundhed. Bestyrelsen tæller repræsentanter fra både viden- og researchområdet, fra erhvervslivet og fra det primære og sekundære sundhedsvæsen. Men vi har alle den samme vision, og det er at arbejde for:

Mere lighed i sundhed og adgang for alle til sundhedsydelser i fremtiden.

Vi skal nå målet gennem innovation og optimering af sundhedssektoren med fokus på adgang til ny viden og nye løsninger, der skabes i samspil mellem erhverv, viden og sundhed.

En af Danish Life Science Clusters store opgaver i 2022 ligger i Vækstteam Hovedstaden, hvor vi er en del af hovedkonsortiet. Vækstteamets fyrtårnsprojekt bliver Erhvervsfyrtårn Life Science, som har fokus på sund vægt og på bl.a. at bekæmpe og forebygge svær overvægt.

Læs om: Læs mere om Erhvervsfyrtårn Life Science

Dette område er et af flere vigtige for fremtidens sundhedssektor, fordi svær overvægt er en af de væsentlige årsager til en lang række følgesygdomme. Men bekæmpelse af svær overvægt er også en vanskelig opgave, som har været forsøgt i utallige initiativer og projekter tidligere.

I Erhvervsfyrtårn Life Science tror vi på, at udfordringen skal løses via samarbejder mellem bl.a. kommuner, regioner, virksomheder, fonde, pensionskasser mv. I Danish Life Science Cluster har vi en unik fordel, fordi vi netop har alle aktører i vores netværk. Det styrker samarbejdet og skaber et stærkt potentiale for innovation.

Desuden kan erfaringer fra Erhvervsfyrtårn Life Science tjene som inspiration og startsted for en bredere fremtidig indsats for en lang række kroniske lidelser.

2021 har vist, at der er brug for en national klynge for at skabe resultater i henhold til den nationale life science-strategi. På bare ét år har klyngen vist, at vi kan gribe førertrøjen og tage skridt, der vil sikre innovation og nye løsninger til gavn for et stærkere sundhedsvæsen.

Eksempler:

  • På under et år har vi fået opbygget den ønskede projektportefølje, og vi har allerede indhentet den nødvendige funding for 2022.
  • Vi har skabt os en plads i forreste række i forhold til tilbageløbsmidler fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Her blev vi udpeget til at modtage mere end halvdelen af de 30 mio. kroner til rådighed.
  • Vi  sender allerede mere end 60 % af vores funding videre til samarbejdspartnerne, som tæller både regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner.
  • Og endelig er vi – som tidligere nævnt – blandt initiativtagerne og med i hovedkonsortiet til Hovedstadens nye Erhvervsfyrtårn Life Science. Her arbejder vi sammen med store partnere som alle 29 hovedstadskommuner, Region Hovedstaden, Pension Danmark og Novo Nordisk.

Vi ser frem til flere samarbejder i 2022. Rigtig godt nytår!

Med venlig hilsen

Kim Kjøller

Bestyrelsesformand, Danish Life Science Cluster.