Søg nu – Ny fast-track pulje til løsninger inden for øget lighed i sundhed

Har du og din virksomhed en ide, et koncept, en prototype eller en løsning, der kan løse en udfordring inden for ulighed i sundhed? Så ligger der en mindre pulje, som venter på at komme ud at arbejde hos små og mellemstore virksomheder i hele landet. Ansøgningsfrist 6. juni 2023 kl. 12.00.

Erhvervsfyrtårn Life Science | Sund vægt søsætter pilotprojekter, der skal skabe bedre og mere lighed i sundhed. Løsningerne kan anvendes inden for flere kroniske sygdomsområder – og virksomheder fra hele landet har mulighed for at deltage i projekterne.

Sammen vil vi løfte borgernes sundhed, øge sundhedsvæsenets effektivitet og kvalitet og styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport.

Den første indsats for Erhvervsfyrtårn Life Science har fået navnet ’Sund Vægt’. Her rettes fokus på udvikling af nye sundhedsløsninger inden for life science og velfærdsteknologi, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Sund vægt er valgt som pilot, fordi svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet, som er markante faktorer for social ulighed og store omkostninger for samfundet i Danmark og globalt. Tidlige indsatser og nye tværsektorielle løsninger vil være til gavn for både mennesker, sundhedsvæsen og samfund.

Mindre fast-track pulje i sommeren 2023

Har du og din virksomhed en ide, et koncept, en prototype eller en løsning, der kan løse en udfordring inden for ulighed i sundhed, så ligger der en mindre pulje, som venter på at komme ud at arbejde hos små og mellemstore virksomheder i hele landet.

Du kan søge økonomisk støtte til:

  1. Offentlig-Private Innovations-projekter, der udvikler, prototyper eller tester nye løsninger, som bidrager til øget lighed i sundhed. Også projekter, der effektiviserer og frigør ressourcer til borgere og patienter, kan søge om støtte. Minimum en privat og en offentlig partner skal indgå i projektet
  2. Forprojekter til afsøgning af nye projektmuligheder og partnerskaber inden for rammerne af Erhvervsfyrtårn Life Science, der har stærke potentialer for værdiskabelse i relation til øget lighed i sundhed og øget vækst for SMV’er inden for life science
  3. Nuværende projekter i Erhvervsfyrtårnet, hvor en forlængelse eller udvidelse af projektet er relevant inden for projektets formål.

Projekter på op til 400.000 kr. kan søge om støtte til dækning af 75 % af udgifterne til løn til partnernes deltagelse i projektet. Der gives ikke aktivitetsmidler eller overhead.

Det er vigtigt at pointere, at det er et krav, at den færdige løsning, som projekterne arbejder hen imod, skal bidrage til større lighed i sundhed eller afhjælpe svær overvægt. Yderligere skal midlerne være anvendt senest d. 31. august 2023, hvorefter der sker endelig afrapportering af projektet senest den 8. september.

Læs mere om kriterierne for at søge og modtage midlerne til fast-track projekterne her:

Ansøgningsfrist er: 6. juni 2023 kl. 12.00.

Mere information

Du kan læse mere om Erhvervsfyrtårn Life Science | Sund vægt på partnerskabets fælles hjemmeside ww.erhvervsfyrtårnlifescience.dk

Erhvervsfyrtårn Life Science | Sund vægt er medfinansieret af Den Europæiske Union som et led i EU’s reaktion på COVID-19-pandemien.

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312