Stort samarbejde om pleje af inkontinens i kommunerne – kom og vær med

Mere end hver anden beboer i plejebolig lider af inkontinens. En række partnere er gået sammen om en skaleringsproces, hvor vi arbejder på fremtidens løsninger i forbindelse med udredning og pleje af inkontinensproblematikker blandt borgere, der bor i plejebolig. Flere leverandører og kommuner inviteres til at være med.

Vi skal øge værdigheden for voksne borgere med inkontinens og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og frigive tid på ældre- og handicapområdet.

Derfor er Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Danish Life Science Cluster gået sammen med Aalborg, Aarhus, Hillerød, Hjørring og Gladsaxe kommuner i en skaleringsproces, hvor vi arbejder på løsninger inden for udredning og pleje af borgere med kontinensudfordringer. Indsatsen er målrettet borgere, der bor i plejebolig.

Fælles behovsafklaring

Skaleringsprocessen samler offentlige aktører om en fælles behovsafklaring og markedsdialog med private leverandører.

– Jo flere offentlige aktører vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle de nye løsninger, vi efterspørger, lyder det bl.a. fra CO-PI.

I dag er skaleringsprocessen funderet i et stærkt samarbejde mellem syv offentlige aktører. Har du lyst til at følge arbejdet, har du mulighed for at blive en del af følgegruppen. Det giver adgang til:

  • Deltagelse i arrangementer og møder
  • Adgang til indsigter og inddragelse i udviklingen af behovsbeskrivelsen

Kom med til markedsdialog

Den 15. november 2023 inviterer partnerskabet bag skaleringsprocessen ‘Sammen om løsninger til inkontinens’ til markedsdialog mellem leverandører og kommuner.

Markedsdialogen er en unik mulighed for at få indblik i en grundig behovsudforskning af kontinenspleje gennemført på tværs af plejehjem i Danmark – og for at gå i dialog om fremtidens løsninger til inkontinens.

Er du leverandør af løsninger til plejesektoren: bleer, katetre, kip-vendesystemer, it, logistik mv.? Arbejder du med inkontinens i plejesektoren eller udvikling af velfærdsteknologi i en kommune? Så kom og vær med.

Læs mere: om markedsdialogen og tilmeld dig

For mere information

Projektleder

Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen

Danish Life Science Cluster
HUB Nordjylland
+45 5149 9417