Syddanmark i front i Europa inden for sund og aktiv aldring

Resten af Europa kan med fordel kigge i retning af Region Syddanmark, når det handler om at skabe gode rammer for en sund og aktiv aldring. Forleden udnævnte Europa-Kommissionen regionen som firestjernet referencested – den største anerkendelse – for sund og aktiv aldring.

Region Syddanmark holder fanen højt, når det gælder om at give de ældre borgere i regionen mulighed for at holde sig sunde og aktive. Det er nemlig fjerde gang, at Region Syddanmark udnævnes til firestjernet referencested inden for sund og aktiv aldring.

Syddanmark en af de førende regioner i Europa

Udnævnelsen betyder, at regionen anerkendes som en af de førende regioner i Europa i forhold til at skabe gode rammer for, at ældre kan holde sig sunde og aktive, og at det øvrige EU med fordel kan lade sig inspirere af de løsninger, som Region Syddanmark benytter sig af.

Udnævnelsen giver Region Syddanmark unikke muligheder for at samarbejde og udveksle viden med andre EU-regioner inden for sund og aktiv aldring. Den er også med til at åbne døre for sygehusene og samarbejdspartnere i forhold til internationalt samarbejde og netværk. Udnævnelsen giver samtidig mulighed for at vise det attraktive udviklingsmiljø for sundhedsløsninger i Syddanmark, hvilket er et af målene for den regionale udviklingsstrategi.

Resultat af mangeårigt samarbejde

Hæderen som firestjernet referencested for sund og aktiv aldring er resultatet af et mangeårigt og tæt samarbejde mellem regionen, herunder sygehusene, og de syddanske kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, Healthcare Denmark og klyngen Danish Life Science Cluster.

I Danish Life Science Cluster er det internationale arbejde ét af fire kerneområder, fortæller international koordinator Karen Lindegaard:

– Vi er glade for, at det stærke innovative samarbejde, der i mange år har været på tværs i Region Syddanmark, udmønter sig i denne anerkendelse. Vi ved alle, at der lige nu er store udfordringer på ældreområder, og derfor er der hårdt brug de tværgående indsatser, siger Karen Lindegaard

Internationalt fokus på regionen

Udnævnelsen fandt sted ved et arrangement i Europa-Kommissionen i Bruxelles mandag 10. oktober. Her deltog udvalgsformand Anja Lund (V), Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, og hun gav udtryk for både glæde og stolthed over at modtage anerkendelsen.

– I Region Syddanmark er vi utrolig glade for anerkendelsen fra EU. Den betyder, at der kommer internationalt fokus på det store arbejde, vi gør inden for sund og aktiv aldring i regionen. Lige fra de nationale og regionale strategier, over de konkrete projekter i sundhedsvæsenet til de initiativer, der bidrager til at fremme sundhed og trivsel er det vores intention at skabe flere sunde leveår for alle borgere. At vi igen får det højeste antal stjerner viser, at vi godt kan være stolte af det store arbejde, der udføres inden for sundhedsområdet på alle niveauer. Vi vil fortsætte med at være ambitiøse inden for innovations- og digitaliseringsområdet, for det er med til at styrke hele vores fremtidige sundhedsvæsen.

Fælleseuropæisk udfordring med en aldrende befolkning

Når det er interessant at dele viden om sund og aktiv aldring i EU, er det, fordi EU deler en fælles udfordring, nemlig at andelen af ældre borgere vokser, og at det derfor er vigtigt at have fokus på at give de ældre de bedste muligheder for at holde sig sunde og aktive.

Et af eksemplerne inden for sundhedsinnovation, som har været med til at overbevise Europa-Kommissionen om Region Syddanmarks førerposition inden for sund og aktiv aldring, er appen ‘Mit liv – Min sundhed’, som er et digitalt univers, der skal støtte patienter med udvalgte kroniske sygdomme i at mestre kost, motion og livsstilsændringer. Et andet eksempel er ‘Genoptræn.dk’, som er en webbaseret træningsplatform, hvor fysioterapeuter fra sygehus og kommune kan lægge øvelsesvideoer op, som patienten kan tilgå og udføre hjemmefra. Også telemedicinske indsatser som ‘Virtuel stuegang’ og udbredelse af videokonsultationer i almen praksis under coronapandemien har vakt Europa-Kommissionens positive opmærksomhed.

Region Syddanmarks aktiviteter som referencested koordineres i et samarbejde mellem Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk Sundhedsinnovation, som er Region Syddanmarks stabsenhed for sundhedsinnovation.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931