Tænk kommercialisering, hvis I vil samarbejde med startups

Startups er ofte bærende kræfter i udviklingen af nye robot- og automatiseringsløsninger. Men hvis det skal være attraktivt for robot-startups at deltage i innovation, skal samarbejdspartnere tænke kommercialisering med fra start. Mikkel Christoffersen, CEO i Odense Robotics, kommer her med en opfordring til hospitaler og andre, der vil samarbejde med startups.

– Rigtig meget af den innovation, som bliver lavet på robotområdet, bliver lavet af startups. Startup-virksomhederne tilfører rigtig meget energi og rigtig meget ny teknologi til den her branche.

Sådan sagde Mikkel Christoffersen, CEO i Odense Robotics, i forbindelse med afholdelse af Hospital Automation Summit den 7. april 2022.

90 deltagere fra både robotvirksomheder, hospitaler m.fl. var samlet til en hel dag med oplæg om muligheder og udfordringer med automatiseringsløsninger og robotteknologi på hospitalerne.

Fokus på det endelige køb

Der var blandt deltagerne bred enighed om, at der er et stort potentiale for at samarbejde på tværs af brancher og sektorer inden for automatisering- og robotløsninger. Det kræver dog, at vi re-tænker måden for, hvordan hospitalerne køber ind på og samarbejder med fx startups. Der skal fokus på kommercialiseringen fra start.

Mikkel Christoffersen har en opfordring til hospitaler og andre, som ønsker at skabe samarbejde med startups:

– Jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige til samarbejdspartnere ude i sundhedsområdet, at hvis de gerne vil arbejde sammen med startups, og bruge den innovation fra startups, så skal de også tænke over, hvordan de kan bruge deres måde at købe ind på – og deres måde at samarbejde på. Så det meget hurtigt bliver til rigtig kommerciel forretning for de her startups.

Hvis I gerne vil arbejde med startups, hvordan får I så gjort denne relation kommerciel? Til gavn for begge parter, så hurtigt som muligt?

Opfordringen er hermed givet videre.

SE VIDEO HER

Mere om potentiale for robotter i sundhedsvæsenet?

Syddansk Sundhedsinnovation, Danish Life Science Cluster, Odense Robotics, Teknologisk Institut og Center for Kliniske Robotter på OUH havde i fællesskab arrangeret konferencen Hospital Automation Summit 2022.

Læs om: Læs mere om Hospital Automation Summit 2022Du kan også allerede nu gratis tilmelde dig Hospital Automation Summit 2023.

Er du interesseret i at vide mere om robotter i sundhedssektoren, så deltag gratis i ‘netværk for mobile robotter i sundhedssektoren’, som afholder næste møde den 9. juni.

Foto: ThisIsEngineering fra Pexels.