Vi skal alle udfordres og inspireres – og lære fra hinanden

I Danish Life Science Cluster skal vi lære af hinanden. Samarbejdet på tværs af virksomheder, videninstitutioner og sundhedssektoren bliver det allervigtigste i sundhedsklyngen. Derfor skal vi alle blive bedre til at lære fra os – og til at suge til os.

Ordet videnbro bliver brugt om den strøm af viden, der bør flyde fra universiteter og læringsinstitutioner ud til erhvervslivet. Videnbroen er et af de centrale elementer i Danish Life Science Cluster. Men en videnbro bør altid være to-sporet – mindst, mener Dorte Stigaard, innovationsdirektør på Aalborg Universitet og bestyrelsesmedlem i Danish Life Science Cluster.

– Viden skal gå begge veje. Virksomhederne skal have gavn af den viden, vi udvikler på videninstitutionerne. Men vi skal i den grad også lære fra virksomhederne. Og vi skal være bedre til at lære om behovene i sundhedssektoren. Det er disse videnbroer – i alle retninger, som Danish Life Science Cluster skal støtte. Derfor ser jeg frem til, at vi for alvor kommer i gang med innovationsprojekter, events og videndeling, så vi alle kan blive skarpere på, hvilke kompetencer vi har i klyngen, og hvad vi kan skabe sammen, siger Dorte Stigaard.

Alle er på samme niveau

Det danske sundhedsområde bliver stærkere af, at vi nu samler klynger, brancher, aktører og initiativer i Danish Life Science Cluster, mener innovationsdirektøren fra Aalborg Universitet.

– Vi havde i forvejen en række dygtige klynger, nogle stærke brancheorganisationer og et bredt økosystem, der hver især har opnået gode resultater. Nu sætter vi os alle sammen ved samme bord. Det vil skabe transparens, og vi kan udnytte hinandens styrker. Vi skal alle ud af vores små bobler, og alle har lige adgang til viden og muligheder, siger Dorte Stigaard.

Hun ser en meget stor styrke i, at vi med Danish Life Science Cluster får en national klynge med en stærk regional forankring. Gode processer og systemer gør det ikke alene, det handler også om personer og relationer, mener Dorte Stigaard, bestyrelsesmedlem i Danish Life Science Cluster.

Se partnerne bag Danish Life Science Cluster