Vi skal sikre bedre implementering ved at bruge udbudslovens innovative indkøbsmodeller

Foto fra Sinceras eHOOD-forløb i Bredalsparken, Hvidovre Kommune.

En af de sværeste faser i OPI er implementeringen. Gang på gang hører vi fra virksomheder og offentlige, at et innovationsprojekt ikke er endt med et salg. Nyt initiativ i Erhvervsfyrtårn Life Science støtter arbejdet for ny brug af innovative offentlige indkøbsmodeller.

Det offentlige risikerer at gå glip af mange virksomheders innovationskraft, fordi vejen fra klinisk behov til fuld implementering – og dermed en forretning – ikke er medkalkuleret i projektet fra starten.

Det mener bl.a. Niels Damgaard-Jensen, partner i virksomheden Sincera, og han bakkes op af erfaringer fra en række af Danish Life Science Cluster ca. 200 virksomhedsmedlemmer. Dette er en af grundene til, at Erhvervsfyrtårn Life Science har startet et initiativ, der skal bakke op om regionernes arbejde for bedre brug af udbudslovens innovative indkøbsmodeller til at indgå samarbejder om OPI.

Bedre sammenhæng mellem innovation og indkøb

I et lille år har Region Hovedstadens indkøbsafdeling arbejdet på at forbedre organisationens kapacitet til at bruge de innovative indkøbsmodeller, der blev tilgængelige for offentlige institutioner med udbudsloven i 2016. Erhvervsfyrtårn Life Science støtter dette arbejde, som ledes af projektleder Louise Brink Thomsen.

– I dag driver vi for mange decentrale nålestiksprojekter, som ender med ikke at give værdi for hverken virksomhed eller region – bl.a. fordi implementeringsarbejdet ikke er tænkt ind fra starten og bliver for ressourcekrævende i forhold til den værdi, løsningen giver og indtægten for virksomheden. Det offentlige skal blive dygtigere til at gå sammen om vores udfordringer, og vi skal styrke samarbejdet mellem de offentlige innovationsenheder og indkøbsafdelinger, forklarer Louise Brink Thomsen.

Implementering skal være en del af innovationsprocessen

Region Hovedstaden har sat sig i spidsen for at skabe et organisatorisk fundament for ibrugtagning af innovative indkøbsmodeller i samarbejde med de øvrige regioner. I projektet bliver der bl.a. udviklet en ny forretningsgang og kontraktskabeloner samt gennemført et kompetenceløft af medarbejderne på området. Derudover skal vi have hjælp fra markedet, fortæller Louise Brink Thomsen.

– Fremover skal implementeringen i højere grad være en del af en OPI-kontrakten, til fordel for alle partner. Vi skal blive skarpere på ikke at efterspørge et konkret produkt, når vi har en udfordring. Vi skal i stedet efterspørge at få udfordringen løst, og så er det op til markedet, om der allerede findes et relevant produkt, eller om en virksomhed eller et konsortium af virksomheder vil sælge os en innovationsproces, som også indeholder en implementering, forklarer Louise Brink Thomsen.

Regioner skal gå sammen om flere større udbud

I indkøbsprocesserne for de innovative indkøbsmodeller er skalering tænkt ind fra begyndelsen, så der eks. er fokus på, at flere regioner går sammen om at dække deres behov.

Læs om: CO-PIs Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

– Som indkøbsafdeling skal vi udnytte vores indkøbsvolumen, når det er muligt – både på tværs af regionen, men også i form af fællesoffentlige udbud for flere regioner eller endda flere offentlige institutioner. I dag oplever alt for mange virksomheder, at selvom deres løsning er udviklet i samarbejde med én region eller kommune, så passer den ikke til de andre. Derfor forsinkes udbredelsen, hvis ikke alle relevante aftagere deltager undervejs i udviklingen, fortæller Louise Brink Thomsen.

Indtil videre er Bispebjerg Hospital gået i drift med indkøbsmodellerne under navnet Behovsfabrikken, og den første udfordring, de søger løst, er monitorering af et øget antal enestuer på Nyt Hospital Bispebjerg, som bygges frem mod 2026.

Erhvervsliv ser frem mod bedre brug af indkøbsmodellen

Virksomheden Sincera er en del af et pilotprojekt eHOOD i Erhvervsfyrtårn for Life Science – Sund vægt, hvor man hjælper kommuner med at skabe trivsel og sunde vaner hos børn, der er vokset op i udsatte familier. Denne gruppe er i høj risiko for at blive overvægtige, og de har ofte udfordringer med at finde vej ind i sunde fællesskaber.

Niels Damgaard-Jensen fortæller, at konceptet er veltestet og viser særdeles gode resultater i en række kommuner, men alligevel har virksomheden udfordringer med at opnå salg i andre kommuner. Derfor ser han med interesse frem mod Erhvervsfyrtårnets og Region Hovedstadens arbejde med brug af innovative indkøbsmodeller på OPI-samarbejder.

– Det offentlige spilder penge og tid ved, at hver løsning skal testes og dokumenteres i hver kommune eller hver region. De mister også gode gennemarbejdede løsninger fra innovative startups og SMV’er, fordi de færreste virksomheder i denne kategori har ressourcer til at markedsføre sig over for hver enkelt kunde. Ikke mindst fordi de sjældent ligner hinanden og fordi forebyggende løsninger ikke prioriteres i lige høj grad på tværs af regioner og kommuner. Det er mere rentabelt for os at sælge vores ydelser til private kunder, hvor vi ved, at en fælles innovationsindsats vil føre til et salg. Derfor håber vi, at en ny model for innovative offentlige indkøb vil skabe en ensretning, der giver bedre forhold for det private erhvervsliv med dets leverandører af produkter og ydelser, som kan løse mange af behovene i det offentlige, siger Niels Damgaard-Jensen, partner i Sincera.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

 

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312