Vi skal turde skubbe til grænserne, når vi laver innovation

Det kan være vanskeligt at optimere arbejdsgange og ændre regler på sundhedsområdet. Men når målet er bedre sundhed for borgerne og bedre arbejdsforhold for sundhedspersonalet, har vi et stort ansvar, mener Danish Life Science Cluster, der driver flere innovationsprojekter, hvor målet er, at gøre best practise i sundheden endnu bedre.

Innovation i sundhedsvæsnet skal ikke kun forbedre en løsning eller et produkt.

Innovation skal også skubbe til grænserne, udfordre normen og endda være med til at forbedre lovgivningen til gavn for patienter, borgere og personale.

– Vi skal turde udforske best practise og sætte os mål om at gøre det endnu bedre. Derfor er et  innovationsprojekt et godt sted at teste en virkelighed, som den ville se ud med et andet regelsæt. Vejen mod nye regler kan blive lang, men vi skal turde udfordre samfundsbilledet med det mål for øje at skabe et endnu stærkere sundhedsvæsen, siger Diana Arsovic, CEO i Danish Life Science Cluster.

Danmarks klynge for life science og velfærdsteknologi Danish Life Science Cluster driver flere end 20 innovationsprojekter med partnere fra private virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige sundhedsvæsen. Flere af disse udfordrer lovgivningen eller skubber til gældende normer med et bedre sundhedsvæsen som mål.

Løsning kræver godkendelse fra myndighederne

Der kan spares en milliard kr. om året på indlæggelser, hvis beboere kan få udleveret deres akutmedicin på plejecentret i stedet for at vente på at kunne komme på apoteket.

Derfor har virksomheden Peoples Robots ApS udviklet en ny fleksibel løsning til medicinudlevering direkte på plejecentrene. Men løsningen kræver nye arbejdsgange i landets kommuner og ikke mindst en opdatering af reglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen.

– Denne løsning kræver det systemisk tillid. Det offentlige skal føle ejerskab over vores nye løsning – ellers får vi ikke myndighedernes godkendelse, siger Michael Hejmadi-Pedersen, læge og en del af Peoples Robots ApS, som udvikler medicinløsningen Fionia Locker i et projekt i Danish Life Science Cluster.

Diana Arsovic – Danish Life Science Cluster

Ny medicinløsning skal spare indlæggelser

Der er indgået forhåndsaftale om at teste en prototype af Fionia Locker på Plejehjemmet Åhaven i Ferritslev.

– Næsten hver dag har en beboer på Åhaven akut brug for medicin – oftest på grund af urinvejsinfektioner eller til smertelindring. Medicinen kan først fremskaffes, når en medarbejder eller en pårørende kan komme på apoteket. Ventetiden kan forværre beboerens tilstand og føre til en indlæggelse. Derfor udfordrer vi de gældende regler for medicinudlevering for at spare borgeren for smerter og spare hospitalsindlæggelser, siger Michael Hejmadi-Pedersen.

Projekt kan få stor betydning for kommercielle droner

I et andet projekt i Danish Life Science Cluster har virksomheden Lorenz Technology udviklet en droneløsning, FRED, der hurtigt kan skabe overblik over et ulykkessted og sende de nødvendige data i realtid til eksempelvis sygehus, brandvæsen eller indsatsleder.

FRED står for First Responder Emergency Drone, og løsningen udnytter de nyeste regler for europæisk droneflyvning, som trådte i kraft 31.12 2020. Udfordringen er, at det tager tid at implementere reglerne på det private område. Håbet er derfor, at erfaringer fra projektet kan bidrage til, at virksomheder også får hurtig godkendelse til at bruge droner til overvågning og sikkerhed.

Godkendelse er 60 dage undervejs

I dag afgør politiet selv, om det er forsvarligt for beredskabet at flyve en drone beyond visual line of sight på et ulykkessted. I kraft af de nye regler kan private virksomheder nu også få lov til at flyve, uden at piloten kan se sin drone. Det kræver dog en godkendelse fra Trafikstyrelsen, som kan være to måneder undervejs.

– Det går simpelthen for langsomt at få godkendt et område for private. Vi tager del i ansvaret for branchens fremtid ved at vise de gode erfaringer. Vi håber, at Trafikstyrelsen får mulighed for at godkende flyvninger hurtigere, eller at vi kan påvise, at droner i dag ikke udgør en øget risiko, så reglerne på det private område kan lempes, siger Anders Olsen, COO i Lorenz Technology.

Anders Olsen – Lorenz Technology.

Data-partnerskab udpeger hindringer

Danish Life Science Cluster driver desuden partnerskabet Data Redder Liv, som bl.a. arbejder med at identificere hindringer for effektiv og sikker brug af sundhedsdata. I Data Redder Liv er flere end 25 offentlige og private partnere med til at teste nye løsningmodeller lovmæssigt og it-teknisk.

– Dette partnerskab er et godt eksempel på både offentlige og private, der tager ansvar for at skubbe til grænserne, siger Diana Arsovic, CEO i Danish Life Science Cluster.

Artiklen har været bragt i Politiken Det Moderne Sundhedsvæsen nov. 2021.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076