Vi søger erfaren projektleder til forretningsudvikling i Hub Nord

Kan du facilitere samarbejde på tværs af private og offentlige aktører? Vi søger en projektleder til vores hub i Aalborg. Du skal være med til at understøtte start up-virksomheder og SMV’er i udviklingen af nye løsninger til sundhedsområdet. Du får en bred kontaktflade til både virksomheder, kommuner, hospitaler og videninstitutioner.

Hovedopgaven for vores nye projektleder i Aalborg bliver at understøtte innovatører, iværksættere og virksomheder med at udvikle løsninger, som matcher de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for. Du skal understøtte og vejlede i forbindelse med forretningsudvikling og -modeller for virksomheder samt bidrage til innovation og etablere offentlige-private partnerskaber. Området omfatter sundhedsteknologi, MedTech, sundheds-IT, rehabiliterings- og velfærdsteknologi. Forretningsidéer vil komme fra virksomheder, iværksættere, forskere og klinikere og andre innovatører. Du skal derfor arbejde sammen med både erhvervsliv og innovations- og kommercialiseringsfolk på universitet og hospitaler.

Desuden vil du komme til at arbejde med netværk, matchmaking og varetage B2B-relationer i klyngen.

Vi er …

Danish Life Science Cluster er en national klynge med en stærk regional forankring via en hub i hver region. Vores opgave er at bygge bro mellem kommuner, regioner, virksomheder og videninstitutioner inden for life science og velfærdsteknologi. Formålet er at skabe en stærkere udvikling inden for sundheds- og velfærdsinnovation med et mål om at skabe vækst i virksomheder og gøre gavn for borgere, patienter og medarbejdere på hospitaler og i kommuner.

Danish Life Science Cluster arbejder med innovation på tværs af life science og velfærdsteknologi i hele Danmark. Dit primære arbejdssted er i Hub Nord, GrowAAL City, Aalborg, hvor du bliver en del af et lille team kombineret med, at du får flere kollegaer på tværs af hubs i hele landet, som har fokus på lighed i sundhed bl.a. gennem test og udvikling af nye, bedre løsninger, der bidrager med værdi. Du er god til at facilitere processer og samarbejde på tværs af private og offentlige aktører, hvor du er med til at understøtte både start up-virksomheder og etablerede små- og mellemstore virksomheder i udviklingen af nye løsninger, der matcher brugernes behov. Du får et meget udadvendt job med stor frihed og en bred kon-taktflade til både virksomheder, kommuner, hospitaler og videninstitutioner.

Som medarbejder i Danish Life Science Cluster vil dine primære arbejdsopgaver være at:

  • Have kendskab til og viden om entreprenørskab og kommercialisering
  • Lede og deltage i nationale og internationale projekter, netværk og samarbejder
  • Bidrage til fundraising til projekter
  • Projektledererfaring med fokus på koordinering, proces, opsamling, evaluering m.m.
  • Styrke det nordjyske økosystem, der består af kommuner, Region, vidensinstitutioner og virksomheder, herunder forståelse for og indsigt i videninstitutionernes plads i økosystemet

Din profil

Vi søger en erfaren projektleder, som har dokumenteret erfaring med forretningsudvikling og kommercialisering. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med etablering af innovationsvirksomhed og kender til de kritiske områder, især afsætning, test og dokumentation (medical market access), der kendetegner sundheds- og velfærdsinnovative produkter. Det gælder også kendskab til de regulatoriske forhold (godkendelse af produkter og løsninger).

Du skal have gode formidlingsegenskaber og evne til at facilitere samarbejde. Erfaring med at arbejde netværksorienteret og stærke relationelle kompetencer er ligeledes et krav. Du skal være i stand til at arbejde med partnerskaber, der rummer mange interesser, og som arbejder ud fra forskellige forudsætninger. Du har en akademisk og/eller en kommerciel baggrund, kendskab til sundhedsvæsenet og feltet offentlig-privat innovation.

Du skal være opsøgende, tillidsvækkende, initiativrig og skal kunne samle trådene og sikre fremdrift. Du skal kunne begå dig i forskellige faglige miljøer og have fokus på værdisætning samt brugerinvolvering i samarbejdet med både den private og offentlige sektor.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor der er gode muligheder for at præge indholdet og skabe gode resultater. Du kommer til at indgå i et team, der værdsætter faglighed, arbejdsglæde og humor. Vi lægger stor vægt på kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Vi stræber efter en passende balance mellem arbejds- og privatliv og tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt. Du skal forvente en vis grad af rejseaktivitet i forbindelse med møder i andre af Danish Life Science Clusters regionale hubs, besøg på virksomheder og universiteter i Danmark og Norden, samt at enkelte møder og netværksaktiviteter afholdes udenfor normal arbejdstid.

Stillingen er en fuldtidsstilling og med løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Primært arbejdssted:

Danish Life Science Cluster, Hub Nord
A. Olesens Gade 4, 2. sal
9000 Aalborg

Ansøgning

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse via linket nedenfor.

Ansøgningsfrist er den 9. januar 2022.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen og de samlede opgaver kan fås ved henvendelse til programleder Trine Søby Christensen, tsc@danishlifesciencecluster.dk, tlf. 28 83 83 12.

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312