We are not waiting – hvordan fastholder vi momentum i arbejdet for bedre anvendelse af sundhedsdata?

Hvordan kan offentlige og private partnere sammen accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata? Det spørgsmål udgør den røde tråd i en stribe faglige seminarer, som afholdes i 2023. Vi har samlet netværkets foreløbige læringer i et white paper.

Danske sundhedsdata skal være en hjørnesten i fremtidens robuste sundhedsvæsen. Samtidig skal Danmark internationalt være blandt de førende lande, når det gælder systematisk anvendelse af sundhedsdata – Vækst og velfærd skal gå hånd i hånd.

I de senere år er der iværksat en række politiske initiativer, der skal sikre realisering heraf. Strategi for life science 2021 – 2023, Visionen for bedre brug af sundhedsdata og Det nationale Partnerskab for bedre brug af sundhedsdata for at nævne nogle af dem.

Netværket We are not waiting er et samarbejde, der skal bidrage til, at beslutningstagerne fastholder momentum i arbejdet for at skabe de bedste betingelser for anvendelsen af danske sundhedsdata til forskning og udvikling af bedre sundhedsløsninger.

N‍etværk skal fastholde momentum

OSCAR projektet, Roche, Danish Life Science Cluster og DataFair taget initiativ til en række faglige seminarer, der afholdes af netværket We are not waiting. Seminarerne sætter fokus på, hvordan vi – offentlige og private partnere – sammen kan accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata.

Kom med til næste seminar på Folkemødet på Bornholm

På det første seminar i marts 2023 satte vi fokus på, hvad relevante aktører vil opnå med bedre adgang til sundhedsdata, hvordan de kan skabe værdi og hvordan nuværende initiativer for bedre brug af sundhedsdata kan bidrage hertil i de kommende 2-3 år. Vi har samlet et white paper, der highlighter de vigtigste input til debatten om bedre brug af sundhedsdata.

Læs her: white paper fra første seminar i We are not waiting

Se videoer fra oplægsholderne på første møde i We are not waiting

Bedre adgang til sundhedsdata er til gavn for borgere og medarbejdere.

– Vi skal sikre smidig og ensartet adgang til sundhedsdata til brug for forskning og udvikling af nye innovative løsninger.

 

OSCAR-projektet (One stop shop for clinical research) bygger en økonomisk bæredygtig platform for bedre brug af danske sundhedsdata, så offentlige og private forskere kan få adgang til analyseresultater hurtigt og sikkert.

– Vi skal tale mindre om bedre adgang til sundhedsdata og i stedet vise hvordan sundhedsdata gavner patienter og sundhedsvæsenet.

 

Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Det er vigtigt at bygge videre på eksisterende initiativer, når vi skal realisere Danmarks nye vision på sundhedsdataområdet med en sammenhængende løsning for servicemodel og analyseplatform.

– En national sundhedsdatainfrastruktur skal skabe en sammenhængende, smidig og ensartet adgang for sundhedspersonale, forskere og innovatører til gavn for patienter og borgere og som støtte til Danmark som førende sundhedsnation.

 

Jesper Fisker, ddm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Der er behov for, at man fra politisk side kigger lovgivningen omkring data igennem. Den kan godt gøres lidt mindre kompleks. Men samtidig skal vi sikre, at reglerne fortolkes ensartet.

– Vi skal sikre bedre udnyttelse af vores sundhedsdata (…) Der er behov for at få den nuværende lovgivning bragt up-to-date.

Seminarrækken We are not waiting består af tre faglige seminarer og en politisk høring. På det kommende seminar inviterer vi til en politisk debat om, hvordan bedre og mere smidig adgang til sundhedsdata kan understøtte fremtidens robuste og bæredygtige sundhedsvæsen.

Læs white paper med netværkets foreløbige læringer

We are not waiting er et samarbejde mellem Roche, DataFair, OSCAR-projektet, AstraZeneka, CLIC, Danish Life Science Cluster og Innovationsfonden.

For mere information

Projektleder

Helene Boeck

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 3012 4909