Access & Acceleration

Opbygning af et dansk-tysk partnernetværk for innovation og sundhed på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværket skal gøre det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger og medicoteknologi accelereres.

Den danske og tyske sundhedssektor står overfor store udfordringer. Den demografiske udvikling med flere ældre medfører nye behandlingskrav og stigende omkostninger. Det kalder på nytænkning, innovation og nye teknologier til sundhedssektoren. Desværre opstår det ikke af sig selv, men udvikles gennem en kontinuerlig videnudveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner.

Det er kernen i projektet Access & Acceleration. Med en tværfaglig tilgang til kompetencer og ressourcer i den dansk-tyske grænseregion opbygger Access & Acceleration en grænseoverskridende platform, der gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner. Målet er at sikre, at brugernes behov (såsom klinikeres og patienters) kombineres med virksomheders krav til teknologierne og den nyeste forskning på området, så udviklingen af nye bæredygtige  løsninger til sundhedssektoren accelereres og tages i brug.

Access & Acceleration fokuserer særligt på udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi, med fokus på tre centrale faser i innovationsprocessen:

 • Ideudvikling: Udvikling og identificering af ideer til nye sundhedsløsninger, som fremmer virksomheders innovationsaktiviteter og imødekommer brugernes behov. I denne fase involverer projektet også patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.
 • Udviklingsproces: Projektpartnerne skaber koncepter til udvikling af nye produkter og ydelser og tester dem i to pilotprojekter.
 • Markedsadgang: Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer, der kan opstå under introduktionen af nye tekniske løsninger og udvikler strategier, der letter markedslanceringen.

Sideløbende opbygges et grænseoverskridende partnernetværk, som samler sundhedsinnovatører fra virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner, der har interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked.

Danish Life Science Cluster står i spidsen for rekrutteringen af virksomheder til netværket. Alle med interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked kan deltage. Der er ikke noget krav om at have base i grænseområdet.

Besøg Access & Acclerations hjemmeside

Access & Acceleration tilbyder

 • Deltagelse i partnernetværk i den dansk-tyske grænseregion (alle er velkomne)
 • Adgang til virksomheder, universiteter (forskere og studerende) og hospitaler (klinikere og patienter)
 • Indsigt i sundhedsvæsenet behov
 • Roadmap til market entry i Danmark og Tyskland

Aktiviteter i Access & Acceleration

 • Opbygning af grænseoverskridende partnernetværk i den dansk-tyske grænseregion
 • Videndelingsevents
 •  Udvikling af en ”best-practice”-proces for ideidentifikation
 • Gennemførelse af pilotprojekter inden for digital sundhed og medtech
 • Værktøjer og metoder, der understøtter adgangen til markederne i Danmark og Tyskland

Målgruppe

 • Virksomheder med interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked
 • Aktører i sundhedssektoren, herunder klinikere, fagpersonale og patienter
 • Forskere og studerende inden for sundhedsområdet

Billede: Freeimages.com, Ariel da Silva Parreira.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster