Bedre liv for ældre

Circular Co-Creation projektet – Bedre liv for ældre – er det andet af to projekter, som kombinerer sundhed og ernæring. ”Bevægelse integreret med ernæring for skrøbelige ældre” er et behov, som stammer fra workshops gennemført med virksomheder, kommuner, hospitaler og forskere.

Circular Co-Creation projektet – Bedre liv for ældre – kombinerer sundhed og ernæring. 

Overordnet er hypotesen, at forbedret ernæringstilstand og fysisk aktivitetsniveau mindsker skrøbelige ældres hyppige genindlæggelser.

Målet er at udvikle et løsningskoncept, der omfatter en kropsbåren, meget følsom sensor, der registrerer selv små bevægelser. Data fremvises i relevant form den ældre, der bærer sensoren og for det kliniske personale.

I projektet defineres, hvilke data, der er relevante at dele på tværs af sektorer. Sensorens data skal opsættes til at kunne anvendes både til genoptræning og rehabilitering, og derefter kunne kobles med ernæringsdata. Desuden skal data kunne deles mellem borgeren og behandlere i kommune eller på hospital.

Læs artikel om læring til projektet ved studiebesøg i Norge

Hvis du vil vide mere, så kontakt Senior Projektleder Dagmar Beck db@Danish Life Science Cluster.dk

Projektpartnere i Bedre liv for ældre:

Følgende kommuner deltager p.t.:

  • Skanderborg kommune
  • Skive kommune

Følgende andre offentlige partnere:

  • Hospitalsenheden Midt
  • Hospitalsenheden Vest
  • Regionshospitalet Horsens

Virksomheder:

  • Sens Innovation ApS
  • Movesca ApS

Vidensinstitution

  • AU (Digital design og informationsvidenskab)
  • VIA (Ernæring og Sundheds-uddannelsen)
  • Region Midtjyllands IT-afdeling

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster