Data Redder Liv

I efteråret 2017 etablerede Copenhagen Healthtech Cluster et partnerskab af offentlige og private aktører under initiativet Data Redder Liv. Partnerskabet blev samlet om én fælles vision

I april 2022 præsenterede PwC Consulting og Poul Schmith (Kammeradvokaten) den nye analyse om juridiske barrierer for bedre brug af sundhedsdata – i samarbejde med Data Redder Liv og Danish Life Science Cluster. Hør om processen og få resultaterne fra analysen – Se debat og oplæg her.

Hent slides fra oplægget her: Juridisk analyse om bedre af sundhedsdata 21-04-22 Børssalen.


Vi skal i Danmark bruge vores enestående sundhedsdata langt mere aktivt til at forebygge sygdom og yde mere målrettet behandling.

Danske sundhedsdata gemmer på historisk viden om fem millioner menneskers helbred over de sidste 50 år. Disse data kan, sammen med nye livsstilsdata, danne grundlag for udvikling af forebyggende og livreddende medicin og mere målrettet behandling. Men det er vanskeligt at få adgang til de danske sundhedsdata, og det bremser udviklingen.

Partnerskabet bag Data Redder Liv har derfor arbejdet med at kortlægge grundlæggende udfordringer og definere konkrete løsningsforslag til bedre anvendelse af danske sundhedsdata samtidig med, at den høje sikkerhed om data bevares. Løsningsmodellerne er testet lovmæssigt og it-teknisk. Det har ført til tre konkrete løsningsforslag:

  • Datalandkort
  • Dataindgang
  • Datasandboxes

Data Redder Liv er nu en del af Danish Life Science Cluster og vil i de kommende år arbejde videre med løsningsmodeller, koncepter og initiativer til bedre brug af sundhedsdata.

Data Redder Liv har løbende haft mellem 20 og 25 partnere. I 2021 består partnerskabet af følgende organisationer og virksomheder:

Pfizer, Bech-Bruun, Siemens Healthcare, IQVIA Solutions Denmark, Abbvie, Medicoindustrien, Novartis Healthcare, Janssen-Cilag, LIF, Roche, Dansk Erhverv, Region Hovedstaden, Region Sjælland, IT-Branchen, Københavns Kommune, Amgen, Rigshospitalet, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Industri, Københavns Universitet.

Læs mere på dataredderliv.dk

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster