• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Digital medicineringsstøtte

Cirkular Co-Creation projektet – Digital medicineringsstøtte – undersøger med et accelereret udviklingsforløb, hvordan et digitalt støtteværktøj kan hjælpe og assistere plejepersonalet, når de dispenserer og administrerer medicin til borgere.

Målet med digital medicineringsstøtte er at hjælpe personalet i udførelsen af komplekse arbejdsgange med fokus på at nedbringe antallet af utilsigtede hændelse (UTH’er) i forbindelse med administration og dispensering af medicin.

Der vil i projektet blive udviklet en prototype, i samarbejde med det sundhedsfaglige personale på Liselund Plejecenter, der efterfølgende vil blive kvalificeret af såvel personale fra plejecentre og hjemmepleje fra andre kommuner.

Prototypen skal dels kunne understøtte personalet og give information om håndtering af det pågældende lægemiddel. Således, skal systemet både støtte og afhjælpe personalet i komplekse arbejdsgange samt højne patientsikkerheden ved af kommer med specifik og nødvendig viden i konkrete medicinerings situationer

Projektpartnere i Digital medicineringsstøtte:

Følgende kommuner deltager p.t.:

Virksomheder

Vidensinstitution

Hvis du vil vide mere, så kontakt senior projektleder Majbritt Aagaard ma@danichlifesciencecluster.dk

 

Circular Co-Creation programmet er finansieret af EU’s strukturfond. Programmet løber frem til ultimo 2021.

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster