Fra produkt til serviceorienteret design

CCC-projekt Fra produkt til serviceorienteret design

‘Fra produkt til serviceorienteret design’ er et gratis forløb til SMV’er med fokus på brugerinddragelse og servicedesign

Fremtidens vindere på sundheds- og velfærdsmarkedet ved, at produktet kun er en brik på vej mod succes.

Danish Life Science Cluster tilbyder gennem Circular Co-Creation-projektet et gratis forløb til SMV’er. Her vil du og din virksomhed arbejde hands-on med brugerinddragelse og servicedesign, som tilføjer ekstra værdi til dine produkter og services.

Public Intelligence vil køre forløbet, som består af 4 dage med workshop og 2 hjemmeopgaver.

Public Intelligence er et innovationshus, der har erfaringer med at skabe unikke resultater i samarbejde med borgere, virksomheder og sundhedsprofessionelle, hvor de arbejder med opbygning af sundhedsinnovationssystemer.

Sådan foregår forløbet

Inden første workshop vil Public Intelligence tage et én-til-én møde med dig og din virksomhed, for at forløbet bedst muligt tager afsæt i dine produkter og forretning, så de bedre kan skræddersy forløbet.

Workshop 1- Arbejdet med brugerne:
Dig og din virksomhed lærer om forskellige måder at arbejde med brugerne på, lige fra brugerinvolvering til co-creation. Du lærer om, hvordan man kan arbejde med prøvehandlinger med rigtige brugere, samt hvordan et Living Lab, kan være en ressource når brugernes skal inddrages i produktudvikling. Det bliver vekselvirkning mellem forskellige oplæg og øvelser, hvor du arbejder med egne cases.

Hjemmeopgave 1 – Præsentation:
Du skal forberede en præsentation og demonstration af dit produkt til næste gang.

Workshop 2-  Brugerpanelværksted:
Vi inviterer et brugerpanel ind, som får præsenteret og demonstreret dine produkter. Brugerne simulerer forskellige scenarier med produkterne, og giver feedback til de enkelte produkter. Simuleringsfeedback opsamles og afleveres til de enkelte virksomheder.

Workshop 3 – Hvad design kan:
Der undervises i, hvad design og design thinking kan. Der er fokus på servicesdesign, servicerejser og brugerrejser, og hvordan man kan tænke sit produkt ind i de offentlige services.  Det bliver vekselvirksning mellem forskellige oplæg og øvelser, hvor virksomhederne arbejder med egne cases.

Hjemmeopgave 2:
Du skal omsætte simuleringsfeedback til keypoints, som skal bruges til servicerejsen for deres produkt.

Workshop 4 – Servicerejseværksted:
Sammen med dig udvikler Public Intelligence servicerejser til de deltagende virksomheder. På baggrund af servicerejserne, arbejder Public Intelligence med hvordan fremtidige forretningsmodeller kan se ud, i forhold til de respektive services.

Dato for workshops og afslutningsevent:

  • 24. oktober – 9-13 (Aarhus) Workshop 1 – Arbejdet med brugerne
  • 31. oktober – 9-13 (Aalborg/Odense) Workshop 2 – Brugerpanelværksted
  • 14. november – 9-13 (Odense) Workshop 3 – Hvad design kan
  • 15. november – 9-13 (Odense) Workshop 4 – Servicerejseværksted
  • 24. november 9-11 (Aarhus) Afslutning og opsamling

Public Intelligence opsætter servicerejserne grafisk og giver samlede keypoints til de enkelte virksomheder til afslutnings- og opsamlingseventet.

Det er gratis for SMV’er at deltage, men virksomheden skal registrere deres timer under de minimis-reglen samt underskrive SMV’ erklæring.

Der er et maks antal på 8 virksomheder, så ansøgninger om deltagelse på forløb skal sendes til Charlotte Søgaard Kristensen, csk@danishlifesciencecluster.dk.

* ’De minimis’: maksimalt må virksomheder modtage 200.000 EURO (cirka 1,5 mio. kr.) i de minimis-støtte inden for de seneste tre regnskabsår.


I Circular Co-Creation-projekter indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster