Intelligent PRO

Circular Co-Creation projektet – Intelligent PRO –udspringer af et behov fra Aarhus Universitetshospital om optimering af patientrapporterede data.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og private virksomheder.

I projektet udvikles et digitalt koncept for anvendelse af patient-rapporterede-oplysninger i behandlingen af kroniske og ikke-kroniske patienter. Konceptet skal kombinere nye digitale løsninger, anvendelse af data mere aktivt i behandlingen og ny organisering af det kliniske arbejde.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle en prototype som testes i small-scale samt 1-2 koncepter, som efterfølgende kan færdigudvikles og kommercialiseres af de involverede partnervirksomheder. Projektet vil derudover give de involverede it-virksomheder erfaring med udvikling af løsninger, der kan gøres generiske og som har stort markedspotentiale inden for infrastruktur, PRO og machine learning/prædiktive modeller.

Det kliniske formål er, at konceptet på sigt kan udvikles til et redskab, der kan hjælpe med at optimere udredning og behandling og som vil betyde effektivisering af arbejdsgange.

Projektpartnere i Intelligent PRO

Virksomheder

  • Journl
  • KvalitetsIT
  • QAMPO

Vidensinsititutioner

  • Aarhus Universitetshospital

 

Hvis du vil vide mere, så kontakt senior projektleder Susanne Svendsen ss@danishlifesciencecluster.dk,

Circular Co-Creation programmet er finansieret af EU’s strukturfond. 

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster