Personlig medicinering til patienter med leddegigt

I dette Cirkular Co-Creation projekt – Personlig medicinering til patienter med leddegigt – er fokus at udvikle et koncept, der muliggør en personlig tilrettelagt behandling med, og dosering af, medicinen Methotrexat.

Man ved, at patienter optager medicin forskelligt (hurtigere eller langsommere) og at forskellig dosering giver forskellig effekt samt flere eller færre bivirkninger. Dette gælder også gigtpatienter.

Med et ønske om i højere grad at tage hensyn til den enkelte patients hverdag og den enkelte patients egen definition af ønsket livskvalitet, vil man i dette projekt tilbyde patienterne en ny farmakogenetisk test (en DNA-test). En test der vil vise, om den enkelte patient omsætter Methotrexat hurtigere / langsommere end det forventede.

Dette resultat vil blive sammenstillet med svarene fra et elektronisk spørgeskema, der er udviklet ud fra principperne om værdibaseret sundhed. Patienten skal f.eks. uddybe, hvad der er vigtigt for patienten i forhold til valget mellem at få symptomlindring kontra en given grad af de kendte bivirkninger. Der er typisk en sammenhæng mellem jo større symptomlindring man ønsker, des større dosis er det nødvendigt at indtage, hvilket så i den sidste ende medfører flere uønskede bivirkninger.

Ved at bringe flere undersøgelser i samspil kan man i langt højere grad skræddersy en personlig medicinering ud fra patientens individuelle fysiske ”omsætning” af lægemidlet og egne valg og ønsker til livet med en kronisk sygdom.

Målet er at udvikle en protype der sammensætter følgende

  • Et spørgeskema med VBS-faktorer (værdibaseret sundhed), udviklet af Parker Instituttet, specifikt for leddegigtpatienter.
  • Et IT-understøttet spørgeskema, der samtidig giver mulighed for kommunikation mellem patient og behandler.
  • En gentest, der viser, den individuelle patients evne til at omsætte lægemidlet.

Projektpartnere

Vidensinstitution

Parker instituttet

Hospital

Rigshospitalet Glostrup

Virksomheder

Zitelab Aps
Genetelligence

Fakta

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster