Virtual og Augmented Reality som læringsredskab

Circular Co-Creation projektet – Virtual og Augmented Reality som læringsredskab – bygger på behovet for at understøtte og forbedre implementeringsprocesserne via nye læringsmetoder.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem virksomheder, fire midtjyske kommuner, Center for Kompetenceudvikling, Center for e-læring og Center for Telemedicin ved Region Midtjylland samt videnpersoner fra forskningsenheden ved Regionshospitalet Silkeborg.

Projektets hovedfokus er at udvikle læringsmetoder med VR/AR teknologier, der kan styrke empowerment ved borgere, patienter og pårørende samt kompetenceudvikling ved det sundhedsfaglige personale.

Det erhvervsmæssige mål er, at udvikle et koncept eller flere koncepter, som kan indgå i partnervirksomhedernes forretningsmodeller samt udvikle og afprøve udvalgte VR/AR prototyper der giver virksomhederne en mulighed for udvikling af nye produkter og løsninger.

De offentlige aktørers mål er at opnå adgang til VR/AR produkter, som understøtter deres læringsmetoder til implementeringsprocesser.

Projektpartnere i Virtual og Augmented Reality som læringsredskab:

Følgende kommuner deltager p.t.

  • Aarhus
  • Odder
  • Syddjurs

Følgende andre offentlige partnere

  • Center for Telemedicin, Region Midtjylland
  • Center for e-læring, Region Midtjylland
  • Center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland
  • Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Virksomheder

  • Åte VR

Vidensinstitution

  • Forskningsenheden Regionshospitalet Silkeborg

Læs også: Artikel fra JP om Virtual Reality som læring

Fakta

Circular Co-Creation programmet er finansieret af EU’s strukturfond. Programmet løber frem til ultimo 2021.

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster