VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme

VISE styrker danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor: Nye servicemodeller for velfærdsteknologi, Digitale økosystemer og Konkurrencefordele via dataanalyse.

Forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation er gennem de seneste 10 år blevet modnet med hastige skridt. Den offentlige sektor er blevet bedre til at beskrive deres behov – og efterspørge løsninger, som skaber større effektivitet og bedre livskvalitet for borgere. Og virksomhederne har fundet nye veje til at møde kundernes efterspørgsel.

Men der er stadig behov for videnbaseret innovation, hvis virksomhedernes konkurrencekraft skal øges.

Projektet VISE, VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme, imødekommer dette behov gennem fem innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor inden for sundhed og velfærd:

  • Nye servicemodeller for velfærdsteknologi
  • Digitale økosystemer
  • Konkurrencefordele via dataanalyse

Nye servicemodeller for velfærdsteknologi

I de nordiske lande bruges teknologi i stigende grad i borgeres eget hjem. Teknologien understøttes fagligt af social- og sundhedsfagligt personale i kommuner og på sygehuse. Men opgaven, med at hjælpe borgerne til at tage teknologien i brug og løbende anvende den, løses på mange forskellige – og ofte tilfældige – måder.

I takt med at teknologien udrulles i borgernes hjem, opstår der et marked med efterspørgsel på private leverandører til at løse denne opgave. For at opnå en profitabel forretning er det nødvendigt at skabe nye, innovative servicemodeller, der imødekommer behovet fra borgerne, det offentlige og private virksomheder.

Digitale økosystemer

Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi dækkes af mange innovative små og mellemstore virksomheder – samt få store virksomheder med dominerende markedsposition. Kunderne ønsker innovation fra de små og stabilitet fra de store. Det har ført til en stigende udbredelse af digitale økosystemer, hvor store virksomheder tilbyder kunderne mulighed for at købe funktionalitet fra små virksomheder på en tryg og stabil måde.

SMV’er har behov for nye forretningsmodeller for at bringe deres løsninger i anvendelse gennem et miks af digitale økosystemer og egen infrastruktur.

Konkurrencefordele via dataanalyse

Sensorer og digitale registreringer skaber hele tiden nye datapunkter hos borgere i kommuner og på sygehuse. Det giver nye muligheder for bedre diagnose, monitorering, pleje og behandling. Mængden af data er overvældende. Derfor er der stigende fokus på dataanalyse som metode til at skabe mening ud fra data. Dataanalyse giver øget konkurrencekraft som en service sammen med devices eller som service alene. Den bedste algoritme vinder. Derfor er dette et felt, hvor virksomheder kan drage fordel af at samarbejde med videninstitutioner, så de kan forbedre deres eksisterende services og skabe nye services gennem brug af avanceret analyse af sundhedsdata.

VISE tilbyder

  • Indsigt i behovene i den offentlige sektor
  • Netværk med offentlige og private aktører
  • Udvikling og test af innovative løsninger med funding af op til 50 % af deltagerløn
  • Adgang til et finansieret tæt samarbejde med en syddansk videninstitution

Aktiviteter i VISE

Etablering af innovationssamarbejder, workshops, udvikling og test af innovative produkter og services, videnspredning.

Målgruppen

Syddanske SMV’er, der ønsker at indgå i et innovationssamarbejde med to andre SMV’er og en syddansk videninstitution.

Partnere i projektet

Bliv del af VISE

Der er lukket for ansøgning om deltagelse i VISE-projektet.


Behandlede projekter i VISE

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster