Implementering af digitale løsninger på sundhedsområdet

Del erfaringer og viden om implementering af digitale løsninger på sundhedsområdet på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. Få indsigt i udfordringer og barrierer og vær med til at fremme implementering af teknologien i offentlig-privat samarbejde.

Hvorfor deltage i netværket?

Netværk om implementering af digitale løsninger er målrettet fagpersoner, konsulenter og ledere i offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med implementering af løsninger på social- og sundhedsområdet – og som har særlig interesse i mulighederne med digitale løsninger i social- og sundhedssektoren.

Netværket skaber et fora for erfaringsudveksling og videndeling om implementering og brug af digitale løsninger. Som deltager får du indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer og indblik i andres erfaringer med offentligt-privat samarbejde i forbindelse med implementering af teknologi.

Obs! Netværket kan ikke bruges til salg og markedsføring af løsninger.

Hvor tit mødes vi?

Netværket afholder 2 årlige møder á 4 timers varighed, samt 2 årlige online-møder á 1 times varighed.

Mødetemaer er praksisnære og vælges fra gang til gang.

Baggrunden for netværket

Landets kommuner og regioner har i disse år et stort fokus på at afprøve og implementere digitale løsninger. Bevæggrundene er mange og spænder fra ønsker og behov for effektivitet, bedre livskvalitet og kvalitetsforbedring. Desuden har den private sektor et vækstperspektiv. Ofte er alle perspektiverne i spil og kræver et øget fokus for at kunne lykkes.

Der afprøves løsninger i mange kommuner. Bl.a. til brug i og på tværs af sundheds- og socialforvaltninger, men også i regioner og på tværs af regioner og kommuner. En del hospitaler arbejder i dag med videokonsultation til patienter, når de er hjemsendt efter indlæggelse eller som supplement til fremmøde i ambulatorier.

Enkelte alment praktiserende læger er også gået i gang med at bruge videokonsultation. Mulighederne for at bruge fx videokonsultationer til tværfaglig vidensdeling såvel som inddragelse af patienter og borgere, så de kan opleve et sammenhængende sundhedsvæsen, er derfor stigende.

Antallet af leverandører med digitale løsninger er tilsvarende i vækst. Der er et stort potentiale for at anvende digitale løsninger på social- og sundhedsområdet. Et potentiale, som både fagpersoner, virksomheder og politikere ønsker indfriet. Borgerne er i mange tilfælde også meget positive for mulighederne. Og ofte mere klar end sundhedssektoren, som har en lang tradition for behandling og rådgivning, og derfor udfordres organisatorisk af den nye teknologi.

Hvordan kommer du med i netværket?

Vil du høre mere om netværket og/eller være med som deltager på et kommende netværksmøde, så ring eller send os en mail (se kontaktinformation øverst på siden).

 

Kontakt os og vær med i netværket

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster