Møde i netværket om implementering af digitale løsninger til sundhedsområdet

Deltag på dette netværksmøde og vær med til at definere rammerne for kommende møder i ‘Implementering af digitale løsninger til sundhedsområdet’. Inkl. workshop og oplæg om konkret digital løsning rettet mod særlig sårbare borgere og de udfordringer de har i en hverdag med bl.a. type 2-diabetes.

Netværket ‘Implementering af videoløsninger og skærmbesøg på sundhedsområdet’ har skiftet navn til ‘Implementering af digitale løsninger til sundhedsområdet’ –  vær med til at sætte rammer for de kommende møder.

På dette netværksmøde sætter vi nye rammer for netværket, så det giver værdi, erfaringsudveksling og videndeling på tværs for deltagerne i netværket. Netværket skal stadig tydeliggøre forskellige udfordringer og barrierer ved implementering af teknologier og digitale løsninger, og danne grobund for værdifuldt offentlig-privat samarbejde.

Deltag på workshop med Syddansk Sundhedsinnovation

Ved netværksmødet den 19. maj 2022 gennemfører vi en workshop i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, hvor der sættes fokus på en nærmere definering af rammerne for netværket fremover. Vi ser derfor frem til at mødes igen – og blive klogere på, hvad I har af ønsker og behov til den videre gode erfaringsudveksling på tværs.

Fokus på konkret digital løsning

Som inspiration til workshoppen sætter vi fokus på design, udvikling og implementering af en konkret digital løsning, der retter sig mod særlig sårbare borgere og de udfordringer de har i en hverdag med bl.a. type 2-diabetes.

Brugen af digitale løsninger kræver ikke, at borgeren personligt fremmøder i et sundhedscenter, hvilket åbner for nye måder at behandle og understøtte borgeres håndtering af egen sygdom.

Program

10:00 – 10:15 Velkomst og intro til dagen og baggrund for programindhold
v/Randi Villebro, Community manager i Danish Life Science Cluster, og Tine Kongsted Eefsen, specialkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation

10:15 – 11:00 Oplæg om Digital Diabetes og dialogstøtteredskabet ”Mit liv – min sundhed”
v/Carsten Jensen, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation, og Maria Sahl, afdelingsleder i Svendborg Kommune.

  • Hvad har vi lært og hvilke udfordringer har vi mødt med det digitale tilbud
  • Hvilke muligheder og udfordringer har projektet givet i en konkret kommune (Svendborg).
  • Opsummering af opmærksomhedspunkter, når digitale tilbud skal implementeres.

11:00 – 11:45 Workshop og definering af rammerne for netværket

11:45 – 12:10 Let frokost og netværk

12:10 – 12:55 Workshop fortsættes – Opsamling på input til netværkets indhold fremadrettet

12:55-13:00 Næste møde og tak for i dag

Foto:  Andrea Piacquadio fra Pexels